Позначки «Біблійні коментарі на Старий Заповіт»

Розділи 22:17-24

ІІІ. 22:17-24:34 – Повчання мудреців Ця збірка складається з трьох частин: перша частина – це настанови, які можна позганяти з єгипетськими сапієнціяльними текстами, особливо з тими, що їх приписують Аменемопу (22:17-23:11). Друга частина має спільні риси з повчаннями асирійського мудреця Ахікара (23:12-24:22). Третя частина об’єднує афоризми, що проголошують важливість Мудрости в соціяльному середовищі (24:23-34). Ця …

Розділи 20-22:16

5) 20:5-22:16 – Як відрізнити справедливість від несправедливости А. 20:5-21:31 – Справедливість та несправедливість 20:5-21:31 – Чеснота Вірші 6, 7, 9, 11 – проблеми, яких торкаються вірші 6, 9, піддають сумніву важливість чесноти. Вірші 7, 11 є більш обнадійливими: чесноти можна побачити в поведінці людини. Вірші 8, 10, 12 – правитель (в ідеалі) та Господь …

Розділи 16-19

Б. 16:1-33 – Роль Мудрости Мудрість направляє людську свободу в річище розсудности, що є добром, бо приводить до повноти життя. Вірші 1-5 – праведний (вв. 1, 3) та осоружний Господеві (в. 5) – ось два основні способи життя, а не просто риси характеру чи вчинки. Образ Господа, який зважує духів, бере початок з єгипетської мудрости: …

Розділи 13-15

2) 13:1-15:19 – Бажання: Здійснення бажань та виховання особистости У цьому тексті центральним образом є дерево життя. Здійснене бажання – це дерево життя (13:12), як і лагідний язик (15:4). А. 13:1-25 – Здійснення бажань Збірка цих приповістей показує, як людина має ставитися до власних бажань. Насичення їжею тут має символічне значення, щоб продемонструвати, чи бажання …

Розділи 10-12

Ця збірка складається з 676 Приповістей (переважно використано такий стилістичний прийом, як антитеза та паралелізм), присвячених багатьом проблемам. Вірші чи настанови, звернені до читача від другої особи, відсутні: переважають окремі приповістки. Приповістки, розташовані послідовно, іноді об’єднані спільною думкою чи асоціятивними словами. Укладач збірки, безперечно, був захоплений певною ідеєю чи словом, щоб об’єднати в збірку приповістки, …

Розділи 8-9

8:1-36 – Месіянська мудрість Мудрість виконує обітниці, дані пророками. Ця глава складається з трьох частин. Так само як 1:20-33, Мудрість промовляє від першої особи. Вірші 1-11 – Мудрість – це одкровення. Мудрість як пророчиця виходить на перехрестя до міської брами. Вона проповідує всім тим, кого зустрічає (використовуючи низку дієслів у наказовому способі), проголошуючи, що її …

Розділи 5-7

5:1-6:19 – Конфлікт неминучий Ці вірші взято з єдиної глави, що відображає проблеми, які виникли в період після вигнання. Як ми вже побачили в цьому фрагменті про жінок у першому прочитанні, єврейська Біблія використовує два терміни, щоб описати певні типи жінок тієї епохи – zarah та nokriyah, і ці терміни важко передати при перекладі. Zarah …

Розділи 3-4

3:1-12 – Новий союз Пр. 3 містить синтез духовности Мудрости. Перша частина отримала натхнення з Втор. 4:6 та 6:5-7. Повчання починається закликом дотримуватися заповідей; обіцянка отримати процвітання (вв. 1-2) є важливим мотивом. Далі слідують п’ять закликів залишатися вірним Господеві (вв. 3, 5-6а, 7, 9, 11), кожен із яких вмотивований обіцянкою (вв. 4, 6, 8, 10, …

Розділи 1-2

Пр. 1-9 слугує вступом до цілої Книги Приповістей. Мудрість представлена тут як об’явлення Бога і джерело життя. Мудрість дає нам розуміння, що вивільняє нас від смерти і веде до життя. Найважливішими темами в пролозі є такі: Мудрість та страх Господній (Пр. 1:7,20-23; 2; 3:1-12; 4:8-9); Жінка-Чужинка (Інша) (Пр. 5-7); Поєднання обох тем (Пр. 2:16-19; 7:1-5; …

Основні інтерпретаційні контексти

Літературна структура Книга Приповістей має тривалу історію. Важко визначити точну дату виникнення тієї чи іншої приповістки. Окремі приповістки, що складаються з двох частин, імовірно, є найдавнішими, а складні приповістки, розвинуті в цілий поетичний твір, належать до пізнішого періоду. У тому вигляді, який існує сьогодні, Книга Приповістей – це твір мудреців, що жили в період після …