Категорії «Біблія»

Відкрив нам небо (Ів. 3:16-21)

Бог полюбив світ. Слова, які ми щойно почули, багато хто називає серцем Євангелія. Ці вірші розкривають серце Бога, показують Його найглибші наміри, прагнення. Ці фрази дають змогу пізнати правду про Бога та Його ставлення до нас. Ця правда – це любов. Бог полюбив нас, хоче нашого добра й спасіння. Не хоче засудити, погубити, а хоче …

Розділ 14

14:1-25 – Пророцтво в порівнянні з промовлянням мовами Заклик у 1Кор. 14:1 повертає читача до центрального питання цієї частини: «Дбайте про любов, і про духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати». Третя й остання одиниця, глава 14 (= А’), містить обґрунтовані вказівки. Впродовж усієї цієї одиниці фокус зосереджено на «мовах» і «пророцтві». Маніфестація харизм мусить відбуватись …

Критерій віри (Ів. 3:16-18)

Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений. На суді Ісуса існує лише один критерій – віра. Віримо в Нього або ні. Це дуже суворий критерій – такий, як життя і смерть. Або людина жива, або мертва. Так само людина або вірить, або ні. Звісно, людське життя може бути …

Розділ 13

13:1-13 – Найбільш піднесений шлях На початку глави 13 (= Б) відбувається зміна стилю. Риторичний аналіз зауважує, що дорадчий жанр глави 12 тут поступається місцем указівному жанрові. Основна суть також чітко вказує на те, що ця одиниця є відступом. І все ж, цей «екскурс» не задумано як самостійний гимн любови. Він функціонує в межах потоку …

Читаймо Євангеліє (Ів. 3:13-17)

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Читаймо Євангеліє – це справді може нам пригодитися. А якщо не читаємо, то принаймні уважно слухаймо. Сьогодні можемо дізнатися, навіщо Ісус прийшов на землю. Багатьом людям здається, що для того, щоб навести лад – винищити злочинців, грішників, …

Розділ 12

12:1-14:40 – Розмаїття духовних дарів Шоста основна частина Першого послання до коринтян має справу з pneumatika, дарами Святого Духа (див. 12:1 і 14:1). Ця частина представлена за допомогою peri de («щодо») і «брати». Більшість екзегетів визнають наявність у цьому довгому уривку ще однієї структури А – Б – А’. Глава 12 має справу з різноманітністю …

Повторне народження (Ів. 3:7-15)

Вам необхідно родитись згори. Якщо хтось народився лише раз – на нього чекає дві смерті. Якщо народився двічі – на нього чекає тільки одна смерть. Кожен із нас помре: наша душа відділиться від тіла, тіло покладуть у труну, а труну – у могилу. Оминувши те, якою буде труна – сосновою чи дубовою, можна сказати, що …

Розділ 11:2-34 – Зловживання під час християнських сходин

П’ята основна частина складається із двох одиниць, які апостол Павло представляє за допомогою одного й того ж дієслова epaino («Похваляю ж вас», в. 2; «я не хвалю», в. 17; пор. в. 22). Кожна одиниця згадує «передання, як я вам передав» (див. в. 2; пор. в. 23). У них Павло має справу зі зловживаннями. Жінки моляться …

Бич із мотуззя (Ів. 2:13-22)

І, зробивши бича з мотузків, Він вигнав із храму всіх. Храм мав бути місцем поклоніння Богові. Проте сталося так, що почав слугувати не культові, а потребам людей. У його тіні можна було нівроку влаштуватися: продавати жертовних тварин, обмінювати гроші, одно слово – непогано жити. Сьогодні релігія і культ теж можуть служити не так Богові, як …

Розділи 10:1-11:1

10:1-13 – Ізраїль у пустині У першій частині глави 10 (= А’) Павло звертає увагу на небезпеки, що загрожують християнам, особливо тим, які «знають». Лише в 1Кор. 10:23 він таки повертається до теми, обговорюваній у главі 8 (= А). Апостол Павло починає з мідрашу на негативний приклад предків Ізраїлю в пустині. Цей уривок складається з …