Категорії «Біблія»

Як поставали переклади Біблії (закінчення)

Процес перекладу складається з п’яти етапів: 1) прийняття рішення, з якої мови відбуватиметься переклад; 2) визначення тексту, з якого перекладатимуть; 3) з’ясування значення цього тексту; 4) вибір відповідної теорії перекладу, щоб заповнити прогалину між значенням вислову мови джерела і еквівалентним вислову мови перекладу; 5) пошук належного рівня мови перекладу, на якому буде передане значення перекладеного …

Як поставали переклади Біблії

Не можемо обмежитись лише розповіддю про те, як писались, збирались, обирались, переписувались вручну книги Біблії в давнину. Святе Письмо не змогло б стати «доступною» для нас книгою, якщо б його не переклали нашою рідною мовою. Перекладати Біблію почали щонайпізніше в той час, коли більшість євреїв вже не розмовляли староєврейською і потребували перекладу Біблії арамейською мовою. …

Як поставали копії книг Біблії

Порядок книг у Біблії, як одній цілісній книзі, не міг бути сформованим доти, доки Біблія не набула тієї зовнішньої форми, в якій ми сьогодні її знаємо, доки її не почали переписувати на аркушах, які потім зшивали в книгу. Однак тоді, коли євреї збирали та визначали свої авторитетні книги, стандартним форматом цих книг був сувій (згорток). …

Процес збирання та відбору книг Біблії (закінчення)

Протестанти ніколи не приймали і не приймуть загальнозобов’язуючого рішення щодо переліку біблійних книг, оскільки вони не мають всесвітнього авторитетного органу, який би міг це зробити. Більшість протестантів не користуються «девтероканонічними» чи «апокрифічними» книгами Старого Заповіту. Втім читання з цих книг містяться в англіканських і єпископальних лекціонарах. Натомість римо-католики, протестанти та православні мають однаковий перелік книг …

Процес збирання та відбору книг Біблії

Не всі біблійні книги збереглись до наших днів. Не дійшла до нас «Книга Яшар» (Книга Праведного), про яку згадують І.Н. 10:13 і 2Сам. 1:18. Існують й інші книги, які колись входили до складу деяких християнських рукописів Біблії. Однак тепер ці книги, хоча й збереглись (Послання Варнави, Пастир Єрми, 1-ий та 2-ий лист Климента), вже не …

Процес написання книг Біблії

Слово «Біблія» походить від грецького слова biblia, яке означає «книги». Однак слово «Біблія» тепер означає одну «книгу», яка поєднала в собі книги, що займають особливе місце в житті Церкви. Біблія постала завдяки тому, що традицію, відображену в кожній з цих книг, було спершу записано, відтак зібрано та відібрано, далі переписано і, врешті-решт, перекладено. Центральне місце …

Вступ

Біблія – це книга. Це означає, що їй притаманні всі риси літературного твору. Вона складається з текстів, а вони мають свою історію. Про цю історію розповідають наступні загальні статті, які насамперед висвітлюють питання відбору літератури, починаючи від усної традиції та писемних документів аж до окремих біблійних книг в їхньому теперішньому вигляді. На цей процес надзвичайно …

Досвід, що виходить за межі екзегези

Оскільки дійсність, яку символічно виражає Святе Письмо, настільки перевищує людські слова, люди інколи досвідчують, що Бог промовляє до них через текст у спосіб, який суперечить правилам наукової екзегези. Часом Бог символічно за допомогою біблійних слів дарує молитовній людині духовний досвід. Натомість їх дослівне богонатхнене значення зовсім не виражає досвіду цієї особи. Людина може натрапити на …

Святе Письмо допомагає розпізнати Божу дію в наших серцях

Харизмати охоче читають і моляться текстами Святого Письма, оскільки вважають, що це допомагає їм зрозуміти те, як Бог діє в їхніх серцях. Завдяки благодаті «хрещення в Дусі», гарячій вірі та любови вони «оживають» у Христі та в Святому Дусі. Вони переживають досвід присутности Бога, досвід Божої дії в їх серцях. Розповідь про подорож до Еммауса …

Як саме проповідь стає провідним образом?

Біблія – це скарбниця образів. Багато з того, що було сказано про «розповідь», можемо також сказати і про образи, їх розповсюдженість та функцію в Біблії. У цьому випадку слово «образ» стосується багатьох понять: слова, картини, ідеї або предмету, який є ключем до нового розуміння речей. Замість того, щоб абстрактно говорити про Бога, оточуючи слово «Бог» …