Про земні та небесні скарби

Часто люди вживають ті й самі слова, вкладаючи в них різний, часом зовсім протилежний зміст. Особливо це помітно, коли духовний погляд стикається зі світським, коли світ докорінно перекручує істинний сенс начебто зрозумілих понять і слів. Наприклад, слово «любов»: порівняйте, які ознаки цьому поняттю надає Біблія (див. 1Кор. 13:4-8), а далі пригадайте, що має на увазі під словом «любов» світ.

Не уникнули спотворення і слова «багатство», «скарби» – світ, на відміну від Церкви, розуміє їх у суто матеріальному вимірі, Церква ж – розширяє застосування цих слів до небесного виміру, втім, не відкидає їх земного аспекту, адже завдяки земним скарбам можна отримати небесні скарби.

Саме висвітленню біблійного розуміння, що є земними і небесними скарбами, присвячена ця збірка, яка складається з умовних двох частин: у першій частині розмова піде про біблійне розуміння земного багатства та його антипода – бідності, у другій – мова зосереджуватиметься відносно біблійного розуміння небесних скарбів, їх цінності та важливості їх придбання ще тут, на землі.

ЗМІСТ

Про земні скарби:

Про небесні скарби: