Позначки «Біблійні коментарі на Новий Заповіт»

Третє послання апостола Івана

Третє послання апостола Івана – це привіт і похвала Гаєві. Як і в будь-якій ситуації особистої комунікації між друзями є багато того, що не потрібно обговорювати детально. І хоч нам хотілося б дізнатися обставини створення тексту, проте автор цього короткого послання дає нам достатньо інформації, щоби вважати цей письмовий документ цінним як з історичної, так …

Друге послання апостола Івана

Обидва короткі послання Старця під назвою 2 та 3Ів. були додані до канону не одразу, а після тривалого періоду часу. Вони стали частиною корпусу послань, автора 1Ів. Оскільки тексти 2 та 3Ів. дуже короткі (розмір поштової листівки), вони не отримали вартої уваги. Автор цього коментаря, зробивши таке спостереження, має намір спонукати читача зануритись у глибину …

Розділ 5

5:1-5 – Віра і боговгодне життя У цьому фрагменті автор подає кульмінаційний опис учинків, які характеризують людину, народжену від Бога: «Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога». Використовуючи ту ж термінологію, яку знаходимо в 1Ів. 4:7, Іван акцентує на сокровенному зв’язку любови та віри. Віра, про яку він тут говорить, не …

Розділ 4

4:1-6 – Дух правди й дух омани Оскільки у фрагменті 3:11-22 автор продовжив тему любови/ненависти і переніс її на новий план за допомогою персоналізації (Ісус/Каїн), отже, у фрагменті 4:1-6 він розвиває тему правди/омани і пов’язує її з духом правди й духом омани. Характеристика духа правди – це визнання того, що Ісус Христос втілився: а отже, …

Розділи 2:18-3:24

2:18-28 – Драматизм останньої години: антихрист, помазання та повернення Христа Останні вірші першої сюжетної лінії продовжують розвивати теми «зло» та «світ», демонструючи їхню драматичну взаємодію теми «в останню годину» з попередньою темою про християнську спільність з Богом-Отцем та Сином. Вірші 2:18-27: У цьому ретельно продуманому фрагменті Іван вказує, що антихрист і помазання – це дві …

Розділи 1:1-2:17

Пролог – 1:1-4 У своїй типовій манері Іван продовжує розвивати тему, розгортаючи другорядний сюжет і повертаючись до основного. Ця структура має таке схематичне зображення «АБА». Іван розпочинає своє свідчення про того, кого бачив і торкався в земному житті (1Ів. 1:1), і сягає до небес, щоби проголосити спільність Сина й Отця (1Ів. 1:2), а потім повертається …

Загальна структура послання

Богослови досить довго не могли дійти єдиної думки щодо визначення структури 1Ів. Деякі дослідники вважають його літературним шедевром, саме тоді, як інші відчайдушно намагаються знайти бодай якийсь логічний порядок розвитку думки. Труднощі виникають, коли, незважаючи на те, що автор повторює, що він «пише», звертаючись до авдиторії, цей документ не має ніяких характерних рис, притаманних текстам …

Взаємозв’язок послань апостола Івана та Євангелія від Івана

Навіть поверхневе читання Євангелія від Івана та його послань дає нам певне уявлення про те, наскільки ці твори близькі. Головна мета Євангелія (і певною мірою послань) полягає в тому, щоби передати, пояснити і захистити євангельське вчення. Більшість прикладів щодо відмінностей у вживанні лексичних засобів в обох творах має пояснення, тому послання і Євангеліє належать до …

Розділ 3

3:1-2 – Визначення традиції У цьому фрагменті автор оцінює роль апостольських послань. Цей текст, очевидно, є другим посланням, але він говорить про те, що в першому та другому посланнях (див. множина «у них» у в. 1) вірні отримують настанову «пам’ятати» (mnĕsthĕnai) отриману традицію. Джерело цієї традиції описане трьома виразами: «святі пророки», «апостоли», та «Господь й …

Розділ 2

2:1-3 – Лжепророки та їхні засудження Ці вірші лаконічно характеризують «лжепророків» і «лжевчителів», які з’явилися в християнських спільнотах. Автор посилається на Втор. 13:1-5, в. 1, повторюючи дискурс Павла, котрий порівнює Церкву та народ Ізраїля, що блукав у пустині. Однак у цьому фрагменті лжепророки діють «таємно», порушують моральні принципи життя, керовані жадібністю та схильні вводити в …