Позначки «Біблійні коментарі на Новий Заповіт»

Розділ 14

14:1-25 – Пророцтво в порівнянні з промовлянням мовами Заклик у 1Кор. 14:1 повертає читача до центрального питання цієї частини: «Дбайте про любов, і про духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати». Третя й остання одиниця, глава 14 (= А’), містить обґрунтовані вказівки. Впродовж усієї цієї одиниці фокус зосереджено на «мовах» і «пророцтві». Маніфестація харизм мусить відбуватись …

Розділ 13

13:1-13 – Найбільш піднесений шлях На початку глави 13 (= Б) відбувається зміна стилю. Риторичний аналіз зауважує, що дорадчий жанр глави 12 тут поступається місцем указівному жанрові. Основна суть також чітко вказує на те, що ця одиниця є відступом. І все ж, цей «екскурс» не задумано як самостійний гимн любови. Він функціонує в межах потоку …

Розділ 12

12:1-14:40 – Розмаїття духовних дарів Шоста основна частина Першого послання до коринтян має справу з pneumatika, дарами Святого Духа (див. 12:1 і 14:1). Ця частина представлена за допомогою peri de («щодо») і «брати». Більшість екзегетів визнають наявність у цьому довгому уривку ще однієї структури А – Б – А’. Глава 12 має справу з різноманітністю …

Розділ 11:2-34 – Зловживання під час християнських сходин

П’ята основна частина складається із двох одиниць, які апостол Павло представляє за допомогою одного й того ж дієслова epaino («Похваляю ж вас», в. 2; «я не хвалю», в. 17; пор. в. 22). Кожна одиниця згадує «передання, як я вам передав» (див. в. 2; пор. в. 23). У них Павло має справу зі зловживаннями. Жінки моляться …

Розділи 10:1-11:1

10:1-13 – Ізраїль у пустині У першій частині глави 10 (= А’) Павло звертає увагу на небезпеки, що загрожують християнам, особливо тим, які «знають». Лише в 1Кор. 10:23 він таки повертається до теми, обговорюваній у главі 8 (= А). Апостол Павло починає з мідрашу на негативний приклад предків Ізраїлю в пустині. Цей уривок складається з …

Розділ 9

9:1-18 – Апостол Павло захищає себе 9:1-18 (самозахист) і вв. 19-27 (адаптація та особисте спасення). Подаючи себе як приклад, Павло пропонує низку міркувань, які можна вважати такими, що відхиляються від теперішньої теми: причини на користь того, щоби жити з Євангелія (вв. 7-14), слава і нагорода (вв. 15-18), те, як апостол Павло стає для всіх усім …

Розділ 8

8:1-11:1 – Ідоложертовне м’ясо Четверта основна частина, представлена, як і третя, за допомогою peri de («щодо»), стосується ідоложертовного м’яса: вона має три глави. Мабуть, питання було поставлено в тому ж листі, який стоїть за всім цим: А (глава 8), Б (глава 9), А’ (глава 10). Між одиницями А й А’, вони обидві розглядають саме питання, …

Розділ 7:17-40

7:17-24 – Особисте покликання та постійність стану Кожна людина покликана Богом у певному стані чи статусі. Згідно з 1Кор. 7:17-24, християнам не варто змінювати свій стан. У в. 17 апостол Павло формулює принцип у загальному, та він має на увазі насамперед одружених і неодружених людей. Проте, у межах цієї одиниці запропоновано ще два застосування цього …

Розділ 7:1-16

7:1-40 – Шлюб і неодруженість У 1Кор. 7:1а апостол Павло представляє нову тему за допомогою конструкції peri de: «А про що ви писали мені». Конструкція peri de з’явиться знов у 1Кор. 7:25; 8:1; 12:1; 16:1,12. Теми глави 7 висунуто в листі, проте сама формула не вказує на нього автоматично. Можливо, та не безсумнівно, що в …

Розділ 6

6:1-11 – Судові процеси серед християн Цілком можливо, що за допомогою «маючи справу до іншого» у в. 1 апостол Павло робить алюзію на конкретний випадок, і все ж, у вв. 2-8 він застосовує запитання із судових процесів до всієї спільноти. У вв. 9-11 відбувається друга зміна: тут темою вже є не судові процеси, а погані …