Розділ 3

3:1-7 – Первосвященик Ісус

Мета цього видіння – звеличити постать первосвященика Ісуса. Літературно-лінгвістична структура відрізняється від решти видінь – факт, який змушує повірити, що воно не було невід’ємною частиною оригінального тексту, а що його додано пізніше. У цьому видінні Ісус постає перед ангелом Господнім, котрий репрезентує небесний суд. Поруч із Ісусом перебуває супротивник, котрий обвинувачує його, – сатана (Іов. 1:6). Але ангел Господній стримує сатану, перепиняючи його обвинувачення на адресу Ісуса та ще раз оголошуючи про обраний для Єрусалима статус. Це свідчить про те, що звинувачення, ймовірно, було пов’язане з роллю Єрусалима в оновленому Ізраїлі. Можливо, тоді були групи, які ще від часів Вавилона ставили під сумнів статус міста як святого місця чи як істинного місця Храму. Сатана уособлює тих, хто сумнівався в можливості відбудови та – на богословському рівні – у правильності вибору Ягве.

Час Божого суду для народу Ізраїля вже закінчився, і в істинному світлі якраз щойно постала нова пора процвітання. Цю зміну можна побачити в одязі священика: було сказано, що Ісус одягнений у брудний одяг, який означав ганебні вчинки минулого та рішення Божого суду щодо вибраного народу. А тепер цей одяг замінено на святкові шати священика, які символізують початок нових часів. Подібно Ісус надягає собі на голову тіяру, що символізує первосвященство, на яке його й було обрано. І, врешті-решт, було підтверджено, що Ісус і стане саме тим, хто правитиме Храмом, – тобто він стане первосвящеником. Отже, якщо в перших віршах ми стаємо свідками суперечки між тими, хто вірив у відбудову, і тими, хто сумнівався в цьому, то тепер бачимо зростання напружености між різними локальними секторами, які з огляду і на неминучу відбудову Храму та відновлення жертвопринесень, і на святкування релігійних свят тепер беруться оцінювати навіть можливість успадкування в майбутньому уряду первосвященика.

3:8-10 – Слуга Господній на ім’я «Пагін»

Після опису показної підтримки Ісуса як первосвященика пророк звіщає подальший намір Бога привести сюди ще і Свого слугу на ім’я «Пагін» (пор. 6:12). В Єр. 23:5-6 цього слугу згадано як Давидового нащадка, котрий правитиме справедливо і захищатиме Ізраїль та Юдею. Щось подібне бачимо і в Іс. 4:2. Ім’я слуги є символічним у тому сенсі, що, хоча династію Давида й було викорінено, нині вона знову пустить свій пагін в особі спеціяльного посланця від Бога. Ім’я «Пагін» також може приховувати критику деяких негідних управлінців, котрі бажали керувати протягом того нового періоду відбудови. У цьому сенсі через сприяння «Пагонові» було затверджено продовження Давидової династії як єдиного істинного родоводу. Пізніше це підтверджено у фрагменті 6:12-13, де є паралель зі Соломоном, який був будівничим Храму та царем.

Як особистість ідентифікувати «Пагона» важко. То міг бути, наприклад, Зоровавель, який із тієї чи іншої причини – можливо, через свою смерть – так ніколи й не здійснив описаних планів. Без сумніву, семантичний зв’язок був безпосереднім, коли це послання виголошували вперше, та в цій згадці висловлено переконання, що Ягве просто мусить надати такого царя, котрий відбудує Храм і правитиме країною справедливо. Хоча від початку ми й не знаємо, чи був «Пагін» конкретною особою, чи моделлю ідеалу, та все-таки досить очевидно, що в подальшій еволюції віри ізраїльського народу «Пагін» став утіленням очікуваного Месії.

Далі це віщування порівнює Храм, який відбудовують, із каменем. Цей камінь має сім очей. Очі завжди були символами Божої справедливости, бо ними Ягве все бачить, а отже – все знає і тому судить справедливо. І хоча в осередках юдаїзму в цілій діаспорі, як і в самій Юдеї, бувало виникали суперечки, критерій для вирішення таких конфліктів завжди допомагало встановити визнання Господніх справедливости і неупереджености. Тож, хоча ми й можемо уявити собі богословське застосування поняття «воля Божа», мусимо визнати, що виживання єврейської самоідентичности залежало від здатности правильно обрати своїх керівників і добре визначити місце, де має бути Храм.

Попередній запис

Розділи 1-2

1:1-6 – Ці вірші слугують передмовою до 1:7-8:23. Тут нас повідомляють, що саме в другий рік правління Дарія (518 р. ... Читати далі

Наступний запис

Розділи 4-6

4:1-14 – Світильник і оливкові дерева Це видіння має на меті зміцнити образ Ісуса та Зоровавеля. Світильник зі сімома запаленими ... Читати далі