Непослух Йони

1:1-3 – Йону послано до поган

Господь кличе Йону, аби той йшов у Ніневію. Це покликання можна порівняти із покликанням інших пророків: Осії, Йоіла, Михея і Софонії; але воно ближче пов’язане із тією формулою, в якій Ілля отримує місію від Бога (1Цар. 17:8; 18:1; 19:9; 21:17,28). Проте така формула покликання використана лише після того, як Іллю було представлено читачам. У Йона 1:1 пророка ще не представлено читачам, тому ми маємо тлумачити цю формулу як посилання на 2Цар. 14:25.

Ім’я Йони також є програмним для усієї книги: «Йона, Аміттаїв син» означає Йона, син «вірного». Як ми побачимо, Йона протиставляє Божій істині власне розуміння того, якою Божа істина має бути. Слово Йона означає «голубка». Ізраїль порівняний із «голубом, нерозумним, немудрим» в Ос. 7:11 (пор. Ос. 11:11; Пс. 74:18-19). Йона уособлює ту сторону Ізраїлю, яка заслуговує на милосердя. Таку голубку Господь посилає зі звісткою, яка має два можливих значення: або «проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице Моє» або «проповідуй …бо їхнє зло…». У першому значенні, вірш 2б стосується того, що Йона має проповідувати в Ніневії; у другому значенні – чому він має проповідувати проти Ніневії. Оскільки двозначність є характерною рисою цієї книги, ми можемо припустити, що обидва значення є вагомими для нашого читання. Йону, «голубку» (символ миру) відправляють у Ніневію, яку названо «містом кровожерним» у Наум. 3:1, і до асирійського царя, якого кличуть «великий цар» (Ос. 5:13). Не дивно, що Йона утікає – в Таршіш, у зовсім протилежний бік. Зворотній шлях у Таршіш кораблем міг зайняти три роки (1Цар. 10:22); Йона не планував йти в Ніневію одразу ж! Ми читаємо в Ісаї, що Господь каже про Таршіш, що він серед тих народів, які «звістки про Мене не чули й не бачили слави Моєї» (66:19). Утеча в Таршіш замість походу в Ніневію зовсім не здається хорошим вибором, окрім, звісно ж, того, що Асирія і Ніневія були символами зла (Ос. 9:1-6; 11:1-5; Іс. 7:17-20; Єр. 50:17). Проте, Йона втікає не від ніневітян, а від свого Бога (пор. вірш 3б).

1:4-16 – Погани зустрічаються з Йоною

1:4-6 – Дуже швидко моряки зрозуміли, що Йона втікає від свого Бога: «Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий». Моряки, погани, кожен із яких молиться своєму богу, є, однак, поблажливими. У них немає упереджень щодо чужинця Йони (усупереч репутації моряків: пор. Єз. 27:9,27,29); навпаки, вони поважають Йону чи, радше, Бога Йони. Їхня віра суттєво зростає. Спочатку вони бояться шторму, але потім стають більш богобоязними, вони боялися Бога Йони. Вони навіть навертаються до Господа, моляться, аби цей Бог не винив їх у крові невинній (вони не осуджують Йону) і вкінці приносять жертву та обіти Господу. Моряки діють так, як пізніше діятимуть ніневітяни. Капітан є паралеллю до царя Ніневії. Він закликає усіх (включно з Йоною) «кликати до свого Бога», використовуючи слова, схожі на ті, які використовував Господь, коли кликав Йону йти в Ніневію. Капітан перебирає на себе роль пророка. Корабель – це Ніневія в мініятюрі.

1:7-16 – Проте Йона, який заснув (пор. Мр. 4:35-41), реагує фаталістично, коли капітан закликає його молитись. У відповідь на запитання капітана у вірші 8 він проголошує свій символ віри: Бог – це «Небесний Бог, що вчинив море та суходіл» – отож, де б він не ховався – треба «кинути мене до моря». Лише в нутрі великої риби (чудовисько хаосу в первозданному морі, символ підземного світу, як нам відомо із Іс. 27:1 та позабіблійних мітів) Йона спам’ятався.

2:1-10 – Йона стає перед Богом

Йона перебуває в цій розпачливій ситуації протягом трьох днів і трьох ночей. Число три в Біблії означає довершеність, а коли стосується страждання (Вих. 15:22: 1Сам. 30:12) і смерти (Лк. 24:12; Ів. 11:17), «три дні» означає аж до самого кінця. Отож, коли Ісус воскресає із гробу через три дні, це стає можливим лише завдяки Богу (Мт. 12:10; пор. Ос. 6:1-2).

Учителі Церкви часто посилаються на Йону у своїх працях. Майже усі посилання стосуються опису перебування в нутрі риби, н. п. в Августина, Civ. Dei 18. 13: «Йона … у своїх страстях, якщо можна так сказати, пророкував смерть і воскресення Ісуса. Чому ж він опинився в череві кита … окрім як для того, щоб бути прообразом Христа, Який мав повернутися … на третій день?». Таким чином, багато екзегетів ототожнюють «знак Йони» в Мт. 12:40 (цитата з Йона 2:1) і 16:4 із воскресенням Ісуса. Також можливо, що знак Йони стосується акту покаяння, адже в Лк. 11:30 знак Йони стосується проповідування Йони (і Ісуса) загалом.

Йона насправді постає перед обличчям смерти. Лише в найбільшому стражданні він плаче до Бога. Типовим для плачу в Псалтирі є те, що після заклику про допомогу йде подяка, наче ситуація під час молитви покращується (яка містить пророцтво і акт віри; Пс. 22 є найвідомішим прикладом). Таку раптову зміну із плачу на хвалу найкраще пояснювати за допомогою припущення, що прохачі, пояснивши ситуацію, закликаючи про допомогу і висловлюючи впевненість, раптом починають дякувати, бо вони переконані, що Бог не покине їх у стражданні (пор. Ів. 11:42: Ісус дякує Богу перед тим, як покликати Лазаря із гробу). Проблематичнішим є той факт, що зміст псалма не дуже добре підходить до ситуації Йони. Лексика дуже відрізняється від контексту, так само і стиль (поезія), і ставлення Йони (смиренне). Посилання на «святий храм» є недоречним у нутрі риби. Це дає підстави деяким коментаторам відкидати вірші 2-10 як пізнішу вставку. Проте це не є обов’язковим. Можливо, псалом вже існував, і автор Книги Йони використав його, толеруючи недоліки псалма, які ми щойно згадали тому, що він засвідчує часткову зміну мислення Йони. Він більше не утікатиме від Бога; він шукатиме Бога і складатиме Йому обіти. Якими є ці обіти – незрозуміло; можливо, він піде в Ніневію – саме це він робить одразу ж після звільнення з нутра риби. Проте, з іншого боку, Йона не змінився. Він протиставляє себе в псалмі тим, що «тримаються марних божків, свого Милосердного кидають». Його думка про поган не змінилася. Це буде очевиднішим у другій частині історії.

Попередній запис

Унікальна пророча книга

Книга пророка Йони є унікальною в пророчій літературі. Жодна інша книга із пророчого канону не містить такої розлогої пророчої розповіді ... Читати далі

Наступний запис

Йона проповідує

3:1-3 – Йона посланий до поган Історія знову розпочинається тими ж словами, що й у главі 1. Ніневія – це ... Читати далі