Розділи 22:17-24

22:17-24:34 – Повчання мудреців

Ця збірка складається з трьох частин: перша частина – це настанови, які можна позганяти з єгипетськими сапієнціяльними текстами, особливо з тими, що їх приписують Аменемопу (22:17-23:11). Друга частина має спільні риси з повчаннями асирійського мудреця Ахікара (23:12-24:22). Третя частина об’єднує афоризми, що проголошують важливість Мудрости в соціяльному середовищі (24:23-34). Ця збірка була створена мудрецями, пов’язаними з девтерономістичною реформою, та має стосунок до Книги пророка Єремії (8:8; 18:18; 36:10). Цю збірку афоризмів можна зважати посібником для дисциплінування, який використовують старійшини, щоб забезпечити справедливе правосуддя біля міської брами (Прим. пер.: міські ворота вважалися особливим місцем для здійснення важливих суспільних дій у біблійні часи) та в повсякденному житті в будинках звичайних громадян (Єр. 26:17; Втор. 21:2,19). Мудрість захищає людей, починаючи з сільських хатин (Пр. 24:3-6), від тих, хто замислив чинити зло. Господь – це визволитель / заступник (go’еl) вбогих (Пр. 23:11). Постать Господа / (gо’еl) посідає чільне місце в цій частині, яка в теперішньому вигляді Книги Приповістей посідає чільне місце в книзі. Концепція Господа / (gо’еl) пов’язана із богослов’ям, викладеним у Вих. 6:1-7 та Йов. 19:25-29.

1) 22:17-23:11 – Перша частина збірки

А. 22:17-21 – Вступ

Протягом тривалого часу у в. 20 вбачали слово «тридцять», яке пояснювали впливом повчань Аменемопа, що якраз складалися з тридцяти афористичних тверджень. Нині мало хто приймає такий прямий вплив Аменемопа на наш текст. Вірш 21 – Повчання Мудрости правдиве і є основою правосуддя, що його вбогі шукають при брамі міста (Єр. 22:16-17; Втор. 19:12,18; 21:19).

Б. 22:22-23:11 – Десять пересторог мудреців

За цими десятьма пересторогами остаточно стоїть Бог / (gо’еl), захисник вбогих та нужденних (пор. Соф. 3:12-13). Теми цього фрагмента – утиски бідних; дружба з гнівливим та гарячим; поручительство за борги; пересування старої межі; рабство; обід зі скнарою; розмова з дурнем; зазіхання на поля сирітські.

2) 23:12-24:22 – Друга частина збірки

А. 23:12-35 – Батьківська наука

Вірші 12-14 – це звертання до батьків; вірші 15-21 – це звертання до сина; невихована поведінка призводить до бідности (пор. Втор. 21:18-21). Вірші 22-25 – один із стимулів для сина, щоб йому шукати правду, є бажання порадувати своїх батьків. Вірші 26-28 – у вірші 26 звучить заклик до сина, щоб той приділив пильну увагу таким речам: він повинен уникати спілкування з блудницями й чужинками. Вірші 29-35 – Опис людини, що випила забагато алкоголю, є іронічним, але водночас дуже образним. П’яничка – це алкозалежна людина, яка дуже рідко перебуває у тверезому стані та знову й знову тягнеться до чарки (в. 35).

Б. 24:1-12 – Сила Мудрости

Мудрість тут зображена як сила, що рятує життя людей. Вірші 1-2 – це заклик уникати товариства злих людей, тому що такі дії неправедні. Вірші 3-4 – мудрість будують так само, як і дім (пор. Пр. 9:1; 14:1). Вірші 5-6 – див. 21-22 та 11:14; 20:18. Вірші 7-9 – гаяти час, спілкуючись із дурнями, – марна справа; товариство зловмисників та насмішників – ще гірше. Вірші 10-12 – тут для усіх наведені настанови уникати невиправданих вибачень. Той, хто постійно і невиправдано просить вибачення, не може його отримати («Таж я про це не знав»).

В. 24:13-22 – Проєкт для майбутнього

Вірші 13-14 – слово «мед» тут символізує Мудрість. Вірші 15-16 – звертання до грішників (у решті цього фрагмента бачимо звертання до «сина», але оскільки тут сказано, що праведник «сім разів упаде і знову встане (= завжди)», то це послання синові: не піддавайся злу. Вірші 17-18 – презирство до ворога, що впав, може стати причиною того, що Господь відверне гнів свій від них. Це може означати одне: залиши Господеві право судити їх. Вірші 19-20 – див. 23:17-18. Вірші 21-22 – Господь та цар перебувають у центрі життя народу (Єр. 22: 15-17). Септуагінта перекладає в. 21 як «не бунтуй проти одного, чи іншого».

3) 24:23-34 – Узагальнення

Вірш 23а має ознаки незалежного речення. Тут ми знаходимо низку анонімних висловлювань, що дають узагальнене поняття про соціяльну функцію Мудрости. Вірші 23-26 – проти упередженого ставлення. Чесна відповідь у цьому контексті стосується справедливого вердикту в суді. Вірш 27 – дає практичну мудрість: впевнися в тому, що ти зможеш прогодувати себе, перш ніж почати будувати дім (сім’ю). Вірші 28-29 – тут знову йдеться про здійснення правосуддя проти неправдивих свідків, а також проти використання судової системи для розв’язання спірних питань на свою користь. Вірші 30-34 – це коротка притча, а саме – оповідання, що завершується прислів’ям (вв. 33-34), де розкрито мораль цієї притчі.

Попередній запис

Розділи 20-22:16

5) 20:5-22:16 – Як відрізнити справедливість від несправедливости А. 20:5-21:31 – Справедливість та несправедливість 20:5-21:31 – Чеснота Вірші 6, 7, ... Читати далі

Наступний запис

Розділ 25

Головними темами цієї збірки є справедливий суд (Пр. 25-27) та нестяжання багатства (Пр. 28-29). Глави 25-27 почали творитися в період ... Читати далі