Псалми 6-8

Псалом 6

Контекст. Псалом пов’язаний із попередніми псалмами кількома способами: «помилуй» (6:3) вказує на таку ж фразу в 4:2; «вирятуй» (6:5) поєднується з 3:8, «Твоя ласка» (6:5) – з 5:8, а «усі лиходії» (6:9) – з 5:6. Група слів «почути/голос/молитва» (6:9-10) простягається назад через 5:3-4 до 4:2. «Мої вороги» (6:11) вказує на 3:8 (пор. 5:9), але іменник «супостати» (в. 8) вводить нове слово, яке буде використано знову в 7:5. Псалом 6 описує нічні благання псалміста (в. 7). Ми знаходимо послідовність «ранок» (Пс. 5) і «ніч» (Пс. 6), схожу на послідовність у Пс. 3 (ранок) і Пс. 4 (вечір).

Структура. Псалом ділиться на три частини: після представлених двічі прохань і «скарги» у віршах 2-4 і 5-8 – типових елементів ламентації – настає завершальна частина з висловленням впевнености, що молитву було почуто (вв. 9-11). Перша й третя частини тісно пов’язані за допомогою повторюваних слів: «страх» (вв. 3, 4 і 11), «помилуй» (в. 3), «благання» (в. 10).

У тексті йдеться про хвору людину (в. 3), яка наполегливо молиться за зцілення. Уведено мотив спонукання Бога до втручання: померла людина не може пам’ятати Бога й складати Йому подяку. І навпаки, вкінці можна сказати, що хвала Богові означає життя. У псалмі чітко йдеться і про хворобу (6:3), і про ворогів того, хто молиться (6, 8, 9, 11). У цій короткій ламентації ми бачимо, як псалми не піддаються чіткій категоризації до взаємовиключних жанрів (для прикладу: молитви хворого порівняно з молитвами людини, яку переслідують вороги). «Відкрита ситуація» дозволяє використовувати цей текст як молитву в багатьох різноманітних нещасливих ситуаціях.

Псалом 7

Контекст. Цей псалом перебуває в діалектичному зв’язку з Пс. 6. Якщо Пс. 6 благає, щоб гнів Бога був відвернений від того, хто молиться (6:2), – тут присутнє прохання про те, щоб Бог гнівно втрутився від імени цієї людини проти люті ворогів (7:7). Благання «спаси» (7:2) ідентичне до благання в Пс. 6:5. Своїм змістом Пс. 7 продовжує тему, започатковану в Пс. 4:2 («мій справедливий») і Пс. 5:9 («Твоя правда»), тобто тему справедливости й праведности (Пс. 7:9, 18). «Бо Бог Ти не той, що несправедливости хоче» (5:5) відповідає «Бог Суддя справедливий, і щоденно на злого Бог гнівається» (7:12). Ключову фразу: «моя слава» або «бути твердосердим» – знаходимо в 7:6, як і в 3:4 і 4:3. Псалом починається з особистого виразу довіри (7:2). Псалми 2:12 та 5:12 містять фундаментальні твердження про блаженство та радість віри в Бога.

Структура. Псалом ділиться на дві великі частини: перша (вв. 2-11, обрамлені словом «спасати») позначена безперервним звертанням до Бога, використанням Божого імени і промовою псалміста від першої особи. У другій частині (вв. 12-17) йдеться про Бога (в. 12) і зокрема про жорстоких людей, які руйнують самі себе через свою жорстокість (вв. 13-17). Псалом завершується обіцянкою скласти подяку за справедливість Бога й оспівувати ім’я Господнє (в. 18). Ці дві частини тісно переплетені одна з одною. У першій частині помітні елементи, типові для жанру індивідуальної ламентації: вірші 2-3 і 7-11 впорядковано у вигляді хіазму: мотив довіри (в. 2), прохання (вв. 2-3) // прохання (вв. 7-10) і мотив довіри (в. 11). Таким чином, обрамлена частина (вв. 4-6) містить підкорення волі ворога за умови, що це потрібно для забезпечення невинності. Прохання, крім «спаси мене» (7:2; пор. 3:8; 6:5), використовують такі важливі слова, як «рятуй мене» (тобто, забери мене) у 7:2 і «суди ж мене, Господи, за моєю правотою» (тобто будь справедливим до мене) у 7:9. Вони з’являються тут уперше в Псалтирі. У другій частині псалма особистий вимір закривається. Людська жорстокість, на яку вже були алюзії у віршах 3 і 6, тепер відкрита. Але жорстокі підлягають владі Бога, Який судить (в. 12). Мало того, людська жорстокість обертається проти тих, хто її застосовує (вв. 13-17).

Без вини звинувачена людина, шукає виправдання в справедливого Бога, що вивідує серця й утроби (7:10). Бог, Який чинить праведно, судить справедливо (в. 7) і приносить справедливість (в. 18) перед збором народів (вв. 8-9), виявляється справедливим Богом також і для особи, яку було несправедливо звинувачено. Через це Бога потрібно славити й оспівувати ім’я Господа Всевишнього (в. 18). Ця обіцянка славити й оспівувати повторюється в Пс. 9:2-3. Між цими двома проголошеннями Божої слави стоїть Пс. 8, що є здійсненням цієї слави: ім’я Бога предивне.

Псалом 8

Контекст. Ім’я Бога є темою псалмів 5 і 7 (5:12; 7:18); до цієї ж теми звернеться і Пс. 9:3, 11. Псалом 8 визнає славу Божого імени (вв. 2, 10). Він формулює богословську антропологію, що є надзвичайно важливою для псалмів 9-14: щойно людська істота визнає Бога як Господа – вона відразу досягне повноти людськости. Бути вповні людиною означає бути меншим за Бога (Пс. 8:4-6). Як наслідок цієї антропології, псалми 9-14 розвивають контртезу про те, що людські істоти дегенерують, коли не дозволяють Богові бути їхнім Господом (пор. Пс. 12:5). Означення «людської істоти», введені в Пс. 8:5, повторюються: «чоловік» у 8:5 знаходимо в Пс. 9:21 і 10:18, «люди» або «сини людські» – у Пс. 11:4; 12:2,9; 14:2. Опис людської гріховности в частинах, де висловлено скарги, стає все інтенсивнішим, аж поки не досягає кульмінації в Пс. 14. У цьому викладі послідовности людської деградації, яка щоразу поглиблюється, в Пс. 13 з’являється драматичний крик: «Доки?».

Структура. Псалом обрамлений визнанням віри якоїсь групи («Господи, Боже наш», вв. 2, 10) і містить дві частини: перша (вв. 2-3) цілком зосереджена на Божій величі й славі, через яку Його хвалять навіть діти, а Божі вороги замовкають. Друга частина (вв. 4-9) оспівує велич людини, що, як Боже створіння, складає подяку Богові. Лише та людина є вповні людиною, яка, облишивши егоїзм, визнає Бога як свого творця і Господа. Хоч типові ознаки певного жанру тут відсутні, Пс. 8 потрібно вважати гимном.

Попередній запис

Псалми 3-5

Псалом 3 Це перший псалом, який приписано Давидові. Контекст. Помазаник, якого було настановлено на святій горі (2:6), отримує відповідь від ... Читати далі

Наступний запис

Псалом 9/10

Починаючи з цього псалма, нумерація в єврейській та грецькій/латинській Бібліях відрізняється, оскільки єврейська Біблія читає цей псалом як два окремих ... Читати далі