Псалми 3-5

Псалом 3

Це перший псалом, який приписано Давидові.

Контекст. Помазаник, якого було настановлено на святій горі (2:6), отримує відповідь від Господа, яку той промовляє з Божої святої гори (3:5). Помазаник, проти якого повстають (= Давид: Пс. 2:2), ремствує через те, що його оточує багато ворогів. Він благає про порятунок у Господа. Цей псалом, на відміну від вступу, вводить у Псалтир новий словник індивідуальної ламентації.

Структура. Після надрядкового заголовка слідує звернення до Бога по імені (в. 2: Боже ім’я – перше слово після надрядкового напису), ламентація (вв. 2-3), вираз упевнености (вв. 4-7) та благання, яке переходить у певність, що його буде почуто (в. 8). Завершальне речення стосується не лише окремої особи, а поширюється на увесь народ Божий, який є впевненим у спасенні та благословенні від Бога (в. 9). Частини псалма поєднано за допомогою повторення ключових слів: ламентацію і благання тісно пов’язано словами «(по)встати» (вв. 2, 8) та «спасти» (в. 3 // вірш 8). «Спасення» у вірші 9 перегукується з таким самим словом у вірші 3. Ламентація, побудована на контрасті, відповідає виразу довіри (в. 2 // вірш 7). Поєднання понять «спасення» і «Твій народ» творить обрамлення навколо Пс. 3-14 (3:9// 14:7).

Псалом 4

Контекст. Пс. 3 є вранішньою молитвою (3:6), тоді як Пс. 4 – це вечірня молитва (4:9). Пс. 4 містить мотиви й слова, схожі на ті, що присутні в Пс. 3: «взивати» і «вислухати» (4:2 // 3:5), «моя слава» або «бути твердосердими» (4:3 // 3:4), «багато кажуть» (4:7 // 3:3), «удозвіль/багато» (4:8 // 3:2) та «лягти і заснути» (4:9 // 3:6). Ключове слово «марне» (4:3) пов’язує цей псалом із Пс. 2:1.

Структура. Пс. 4 є псалмом довіри. Благання, визнання досвіду Божого порятунку (вв. 2, 8)      і вираз довіри (в. 9) виступають обрамленням для вказівок, що їх дано «синам людським» (пор. Пс. 49:2; 62:10; Пл. Єр. 3:33): не любити марне (в. 3); надіятися на Господа (в. 6). Вказівка організована за допомогою повторюваних посилань на особистий досвід окремої людини (в. 4) та молитву багатьох (в. 7). Псалом добре структурований: «взивати» й «вислухати» знаходимо у віршах 2 і 4, тобто перша частина обрамлення зв’язана з першою частиною повчання. «Серце», «ложе» чи «лягти», «у мирі» і «безпечно» поєднують вірші 5-7 із віршами 8-9 (іншими словами, вони пов’язують другу частину вказівок із другою частиною обрамлення). «Справедливий» (4:2, 6) поєднує першу частину обрамлення з другою частиною вказівок.

Псалом 5

Цей псалом належить до жанру ламентацій особи. Стилістично він прямує власним курсом та вводить нові формулювання в благання про ласку бути почутим.

Контекст. Псалом розповідає про ранкові обряди (5:4) і таким чином доповнює вечірню молитву в Пс. 4 та є паралельним до Пс. 3. Цей псалом зв’язаний із попереднім: дієслово «молитися» (5:3) посилається на 4:2 («молитва»), тоді як дієслово «почути» (5:4) посилається на 4:2,4, а іменник «неправда» (5:7) – на 4:3. Дієслово «ненавидіти» з Богом у ролі суб’єкта (5:6) відповідає дієслову «любити» з людьми в ролі суб’єкта в 4:3. Дієслово «благословити» (5:13) посилається на 3:9 («благословення»), а вираз «всі, хто надію на Тебе складають» (5:12) – на 2:11.

Структура. Частини, типові для цього жанру (звертання до Божого імени, благання бути почутим, мотив довіри, опис потреби й прохання), зредаговано в двох основних частинах: вірші 2-8 та 9-13. Такий розподіл на дві частини підкреслено за допомогою контрасту між віршами 8 і 11. Перша частина містить інтенсивне благання бути почутим (вв. 2, 3, 4) та описи поклоніння псалміста: він не лише молиться (в. 3), але й готує ранкову жертву та звертається до Бога (в. 4). Він входить до Храму і поклоняється перед жертовником (в. 8). Благання й описи дій виступають обрамленням навколо частини прослави Бога, тому що Бог зневажає беззаконня і зло, що їх конкретно розглянуто як нечестивих, лиходіїв, тих, що неправду кажуть, кровожерних та лукавих (вв. 5-7). Розширена перша частина лягла в основу прохання, щоб Бог провадив Своєю дорогою на виду у ворогів (в. 9). У цей момент закінчується особисте звертання. За ним іде характеристика ворогів (= ламентація), чиї стосунки з псалмістом уже не описано однозначно: вони думають і говорять неправду. Їхні думки та їхня мова руйнує людську спільноту (в. 10). Гріхи замислів теж присутні в благанні до Бога про те, що вороги можуть спокутувати свої переступи (в. 11). Подальші прохання стосуються радости тих, хто прибігає до Бога і любить Його ім’я (в. 12). Вірш 13 говорить в однині про праведника, який стримує Боже благословення.

Попередній запис

Псалми 1-2

Коментар до окремих псалмів зосередиться спочатку на встановленні зв’язків між псалмами в межах їхньої канонічної послідовности (контекст), а потім – ... Читати далі

Наступний запис

Псалми 6-8

Псалом 6 Контекст. Псалом пов’язаний із попередніми псалмами кількома способами: «помилуй» (6:3) вказує на таку ж фразу в 4:2; «вирятуй» ... Читати далі