Нумерація псалмів

Книга Псалмів набула тієї форми, в якій вона відома нам сьогодні, у II ст. до Р. Хр. Псалми фігурують тут як окремі незалежні твори, але водночас порядок окремих текстів, що творять структуру книги, важливі для їхнього розуміння. Незалежність самостійних текстів у поєднанні з важливістю їхнього контекстуальної позиції в книзі стають очевидними із заголовків та підзаголовків, що вказують на їхній порядок. У 116-ти псалмах заголовок наголошує на окремішності тексту, і навіть решту 34 псалми без заголовків у принципі можна вважати незалежними об’єктами. Лише чотири псалми (10, 114, 115 і 116) є особливо проблематичними під цим оглядом. У грецькому перекладі, а за ним і в латинському псалми пронумеровано по-іншому, ніж у єврейському тексті. Можливо, тут правильно об’єднано Пс. 10 і Пс. 9. Зважаючи на відсутність заголовків у єврейському тексті псалмів 114, 115 і 116, грецький переклад поєднує Пс. 114 і 115 (євр.) в один псалом (Пс. 113, гр.) і ділить Пс. 116:1-9 (євр.) і Пс. 116:10-19 (євр.) на два псалми (Пс. 114 і 115, гр.). Псалом 147 (євр.) вважається в грецькій Біблії двома окремими псалмами. Отже, ми маємо таку схему нумерації псалмів у єврейській та грецькій (і латинській) Бібліях:

Єврейська нумерація Грецька/Латинська нумерація
Псалми 1-8 Псалми 1-8
Псалми 9-10 Псалом 9
Псалми 11-113 Псалми 10-112
Псалми 114-115 Псалом 113
Псалом 116:1-9 Псалом 114
Псалом 116:10-19 Псалом 115
Псалми 117-145 Псалми 116-145
Псалом 147:1-11 Псалом 146
Псалом 147:12-20 Псалом 147
Псалми 148-150 Псалми 148-150

 

Заголовки 116-ти псалмів вказують на їхні певні жанрові ознаки, які важко пояснити. Найчастіше це mizmor (= псалом), що з’являється 57 разів. Заголовки 15 псалмів (Пс. 120-134) містять назву «пісня прочан» (у пер. І. Хоменка: «висхідна пісня»). Вони становлять окрему групу. У п’яти випадках до назви жанру додано ім’я. Чотири псалми в цій групі пов’язують із Давидом (Пс. 122, 124, 131, 133), один – із Соломоном (Пс. 126). Таким чином, ці п’ять псалмів із групи пісень прочан («висхідних пісень») також належать до окремої групи, що загалом складається зі 101 тексту, заголовки яких містять імена історичних осіб. За задумом фінальної редакції Псалтиря, ці імена вказують на авторство. Отже, 73 псалми приписано Давиду, 2 – Соломону (Пс. 72 та 126), 12 – Асафу, 11 – синам Кореєвим і по одному – Мойсеєві (Пс. 90), Геману (Пс. 88) та Етану (Пс. 89). Псалми Давида укладено в книзі за виразною внутрішньою й зовнішньою системою, що стосується змісту. У псалмах 3-32; 34-41 Давидові псалми йдуть один за одним. У групі псалмів 42-89 дуже помітне майже симетричне їх розташування:

Псалми синів Кореєвих: Пс. 42-49
Псалом Асафа: Пс. 50
Псалми Давида: Пс. 51-65; 68-70; 86
Псалми Асафа: Пс. 73-83
Псалми синів Кореєвих: Пс. 84; 85; 87; 88

 

У такій послідовності, де Давидові псалми мають подвійне обрамлення, лише ці тексти приписано Давидові: псалми 101; 103; 108-110; 122; 124; 131; 133 і група 138-145. Тут також Давидові псалми 108-110 і 138-145 становлять обрамлення для псалмів 107-145. Із псалма 146 розпочинається фінальний «подячний гимн» Псалтиря. Псалми 146-150 починаються і закінчуються виголосом «Алилуя». Десять «Алилуя» у Пс. 146-150 відповідають 10+1 повторенню дієслова «хваліте» у тексті Пс. 150. Перелік псалмів, які приписують Давидові, підкреслює рух, що притаманний цілій Книзі Псалмів і до наслідування якого запрошує молільників її рецитування: від молитви у великому горі до прослави, від плачу до вітання Бога. Псалми 3-89 двічі означено в їхніх заголовках (Пс. 17:1 і 86:1) і один раз – у підписі (Пс. 72:20) як Давидові плачі. Молитви плачу мають бути виголошені, щоб дійти до повноголосся фінального Галлелу (Пс. 146-150). Воно починається з Давидового вітання Бога (Пс. 145:1). Псалми Давида та їхній порядок у структурі Псалтиря в особливий спосіб виправдовують назву книги єврейською мовою – «Прославляння».

Попередній запис

Значення псалмів для Церкви

Псалми – це офіційна молитва Церкви. У своїй високій оцінці псалмів Церква продовжує традицію, яку можна спостерігати вже в Новому ... Читати далі

Наступний запис

Поділ на п’ять книг

Впорядкування псалмів з іменами в надрядкових заголовках підтверджується стародавнім поділом Псалтиря на п’ять книг. Ще Єронім згадував і обговорював такий ... Читати далі