Коментар до Третього послання Івана Богослова

1 Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. 2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. 3 Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття, і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. 4 Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. 5 Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братті та для чужинців, 6 вони про любов твою свідчили Церкві; добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога, 7 бо вийшли вони ради Ймення Його, нічого не взявши від поган.

1:1 Старець: той же пастирський титул використано автором у Другому посланні Івана. Рання християнська традиція назагал ідентифікує його як апостола Івана улюбленому: ніжний тон проходить по всьому посланню, що вказує на те, що Іван та його адресат мали глибоку, духовну дружбу (2, 5, 11); Гаєві: декілька осіб із таким ім’ям з’являються в інших місцях у НЗ, один із Македонії (Дії 19:29), один із Дервії (Дії 20:4) та один із Коринту (1Кор. 1:14). Той, до кого звертаються в Третьому посланні Івана, може бути одним із цих чоловіків, однак не вистачає доказів на те, щоб встановити такий ув’язок із певністю. Нічого певного не відомо про цього Гая, окрім його яскравої репутації за його святість (3Ів. 3) та гостинність (5-6). Можливо, він був визнаним провідником Церкви або просто заможним віруючим, який давав харчі та поживу проповідникам, які проходили в цьому регіоні.

1:2 був ти здоровий: гелленістичні листи зазвичай починалися побажанням доброго здоров’я. У духовному здоров’ї Гая Іван уже переконаний (3).

1:4 діти мої: Іван говорить як духовний батько, який радіє з доброї поведінки своїх синів та дочок (1Ів. 2:1; 2Ів. 4).

1:7 ради Ймення Його: або заради нього. Подорожуючі проповідники закликають інших повірити в ім’я ісуса Христа (Ів. 1:12) (див. примітку до 1Ів. 3:23); від поган: до поган не зверталися з проханням допомагати церковним проповідникам або місіонерам, які мають право на підтримку від спільноти віруючих (див. примітку до Лк. 10:7).

8 Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді. 9 Я до Церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. 10 Тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольнюється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить, і вигонить із Церкви. 11 Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго: доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. 12 Про Димитрія свідчили всі й сама правда. І свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве. 13 Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою, 14 але маю надію побачити тебе незабаром, і говорити устами до уст. 15 Мир тобі! Друзі вітають тебе. Привітай друзів пойменно! Амінь.

1:8 приймати таких: Гая спонукається продовжувати приймати подорожуючих учителів віри та надавати їм предмети першої необхідності (6). У такий спосіб він допоможе сприяти поширенню євангельської правди по всьому регіоні.

1:9-10 Тривожний портрет Діотрефа. Він є непокірний перед авторитетом Івана, він говорить недоречні слова проти Івана, він негостинний до подорожуючих проповідників і нетерпимий до будь-кого зі своєї спільноти, хто приймає їх. Таке зухвале зловживання владою є лише симптомом гордості Діотрефа та його егоїстичного прагнення бути першим (9).

1:9 Я… писав: дехто вважає, що це стосується Другого послання Івана. Інші вбачають тут лист-настанову, що Іван адресував Церкві, провідником в якій був Діотреф. Не дивно, що такий лист не зберігся, бо авторитет його відправника відкидався первинним одержувачем.

1:11 Бога не бачив: поняття бачити має швидше богословське, аніж буквальне значення. Тобто той, хто дійшов до того, щоб довіряти Христові та слухатися Його, досягнув того, щоб бачити Отця та Його любов у Синові (Ів. 14:9). І навпаки, тому, хто залишається в гріху, бракує такого сприйняття Бога (1Ів. 3:6).

1:12 свідчимо й ми: виглядає так, що Димитрій є посильним Третього послання Івана. Якщо це так, то цей лист також є його рекомендаційним листом. Багато таких листів писалися в стародавній Церкві, щоб підготувати дорогу для подорожуючих місіонерів, які йшли з одного місця в інше (Дії 18:27; Рим. 16:1-2; 2Кор. 3:1). Іван сподівається, що Гай прийматиме Божих людей, таких як Димитрій (3Ів. 8), від яких відвертається Діотреф (10).

1:13 чорнилом та очеретинкою: Іван має додаткові настанови для Гая, однак воліє спілкуватися особисто, а не письмово (14; пор. 1Кор. 11:34; 2Ів. 12).

1:15 друзі: члени Іванової Церкви, імовірно, в Ефесі, а також члени Церкви Гая, яким передаються вітання.

Попередній запис

Вступ до Третього послання Івана Богослова

Автор. Третє послання Івана є практично ідентичним за стилем, структурою та довжиною до Другого, і обидва з них мають суттєву ... Читати далі

Наступний запис

Вступ до Об’явлення Івана Богослова

Автор. П’ять разів автор Об’явлення називає себе «Іваном» (1:1,4,9; 21:2; 22:8). Він повідомляє, що живе у вигнанні на острові Патмос ... Читати далі