Розділи 7-8

7:1-6 – Мудрість у межах досягнення для всіх

Цей фрагмент також обрамлений інклюзією: в. 1 «…людина, як і всі інші» – в. 6 «один для всіх». Цей прийом розкриває значення цілого фрагменту. Якщо Соломон має щось повідомити читачам, то не тому, що він є надлюдиною, але тому, що він отримав Мудрість як дар. Тут автор бажає підкреслити, що кожен (а отже й ті, хто читає Книгу Мудрости) здатен отримати Мудрість.

7:7-12 – Мудрість вища понад усі багатства

У даному фрагменті, де вжито минулий час, автор покликається на 1Цар. 3:15, в якому сказано, що Соломон молився, щоб отримати Мудрість, і отримав її. Соломон мав дозвіл просити Бога дати йому те, що він вибере. Він не просив про те, щоб отримати довге життя чи могутню владу, але просив Мудрости і проникливости, щоб розпізнати, що є праведне. Богу це було приємно, і Він дав йому цю мудрість, щоб той міг приймати Соломонові рішення. А разом із тим Він дав йому багатство і владу, про які Соломон не просив. Цей текст у Книзі Мудрости передає минулі події (ось чому тут вжито минулий час) і таким чином вказує на особливий і вже знайомий приклад, щоб навчити нас великої цінности Мудрости, цінности, набагато важливішої за багатство. Однак автор прагне дати нам ще один важливий урок: у в. 4 він говорить, що Соломон молився і закликав Бога дати йому Мудрість. Це дуже чітко показує читачеві, що кожен може досягти Мудрости лише молитвою.

7:12-22а – Мудрість є вищою за інтелектуальні чи культурні цінності

Цей фрагмент оспівує Мудрість як невичерпний скарб, що полягає в приязні з Богом. У вв. 15-20 автор, який асоціює себе з постаттю царя Соломона, оспівує та прославляє ті знання, які Мудрість розкриває в науковій сфері. Він наводить численні приклади наукових відкриттів, здійснених грецькими вченими, щоб продемонструвати, що завдяки Мудрости Соломон може змагатися з будь-яким грецьким філософом.

7:22б-8:1 – Природа та характеристики Мудрости

Це центральна строфа другої частини і найважливіший фрагмент похвали Мудрости. У ньому автор не говорить від першої особи і не вживає слів у минулому часі. Цей фрагмент сфокусований на тому, щоб показати, що є Мудрість (та відповідає на запитання, про яке йдеться в 6:22). Риторичний стиль, філософське підґрунтя та релігійна термінологія, більш близька до еліністичного, ніж до семітського світу, роблять цей фрагмент унікальним. Вірші 22-23, наприклад, містять перелік якостей духу (рnеumа). Символічне значення цього числа (сім по три рази) також важливе з погляду еліністичної філософії. Характеристики, якими стоїки наділяють рnеumа, ті ж самі, якими автор наділяє Мудрість. Опис тих процесів, через які Мудрість діє в Космосі (7:24-26), також є наче відлунням грецької філософії; візьмімо, наприклад, тему «руху» в грецькій філософії (пор. вчення Аристотеля про «непорушний першорушій»). Тут знову автор поєднує стародавні елементи юдейської традиції, Божу Мудрість (hokma) з важливими елементами еліністичної філософії. За допомогою цього методу йому вдалося переконати своїх читачів, що належали до вищого світу в Олександрії, не заміняти їхні стародавні традиції «сучасними» грецькими філософськими поглядами.

Вірші 25-26 особливо наголошують на божественному походженні Мудрости (зверніть увагу на частому вживанні слова «Бог»). Цей богословський підхід явно вплинув на христологію Нового Заповіту. Наприклад, у Єв. 1:3 також використано метафору «був сяєвом слави та образом істоти Його»; апостол Павло теж використовує цей образ (див. 1Кор. 3:18; 4:4; Кол. 1:15).

Муд. 7:27-8:1 проводить нас через увесь процес творення, щоб пояснити присутність та дії Мудрости. Вірш 7:27, що стоїть у центрі перикопи, несе головне послання. Саме Мудрість оселяється у святих душах – у душах праведних, що їх Муд. 1-6 протиставляє безбожним, та робить їх «приятелями Бога».

Це словосполучення вжито в багатьох місцях Біблії і стосується постаті Авраама (2Хр. 20:7; Іс. 41:8; Як. 2:23). Також в Ів. 15:12-15, Ісус називає Своїх учнів «друзями». Вираз «приятелі Бога» знаходимо у філософії Платона, що характеризує «мудрих» і є, звичайно, найефективнішим прийомом для поєднання юдейських традицій з еліністичною філософською думкою.

8:2-9 – Досконалість Мудрости

Цей фрагмент також позначений інклюзією. Термін symbiosis («брати наречену» / «жити з» / «життя з») присутній на початку (в. 3) та наприкінці (в. 9). Наступна перикопа також закінчується тим самим словом (в. 9). Ця тема відразу стає зрозумілою: зв’язок мудрого чоловіка та Мудрости подібний до шлюбних стосунків. Це порівняння детально розвивається за етапами: від залицяння до шлюбу. Отже, у Муд. 7:13-22а наведено перелік причин, чому ми не маємо кращого спільника, ніж Мудрість.

8:10-16 – Досконалість Мудрости

У другій частині автор вживає майбутній час, щоб розповісти про вражаючі наслідки, які в подальшому принесе для нього шлюб із Мудрістю. Ці наслідки полягають у двох концептах, про які йде мова у в. 9: «Вона буде мені дорадницею в добрім, і втіхою в клопотах і смутку». Перший концепт розвивається у вв. 10-15, другий, набагато коротший, показано у в. 16. У центрі стоїть в. 13, в якому автор зазирає за межі часу, згадуючи про «вічний спомин» як про перевагу укладання союзу з Мудрістю.

8:17-21 – Мудрість – це справжній дар від Бога

Інклюзія («мої роздуми / серце», вв. 17 та 21) є характерною рисою цієї перикопи. Цей фрагмент підсумовує попередній виклад (варто звернути увагу на узгоджене вживання лексичних одиниць між цими віршами, особливо в 8:2-16) та вступом до молитви в 9:1-18. Ми вже стикалися з терміном «безсмертя» в 8:13 у словосполученні «вічний спомин», але це проявляється навіть сильніше в главах 2-4, де життя праведника протиставлене життю безбожного і де безсмертя показане як дар для праведників. Мудрість у 8:17, що пов’язана з безсмертям, також розглядається як ні що інше, як дар від Бога. Ось чому без дару Мудрости людина перебуває «ніде», незалежно від того, наскільки вона забезпечена матеріяльно і яку добру душу (знову ми зустрічаємо термін Платона) вона має.

Попередній запис

Розділи 5-6

5:1-23 – Праведник і грішник на суді Автор використовує тут літературно-художні засоби, щоб змалювати читачеві сцену суду, під час якого ... Читати далі

Наступний запис

Розділи 9-10

9:1-18 – Молитви про Мудрість Ця молитва – гарний колофон Соломонової пісні на прославу Мудрости. Її створено на зразок молитви ... Читати далі