Псалми 38-39

Псалом 38

Контекст. Псалом 38, слідом за Пс. 6 і 32, є третім церковним покаянним псалмом. Він пов’язаний із Пс. 6 за допомогою майже ідентичного початку (6:2 // 38:2), а з Пс. 32 – за допомогою скарги про те, що рука YHWH тяжіє над псалмістом (32:4 // 38:3), і про його тілесні страждання (32:3 // 38:4; ключове слово «мої кості»). Спільним для цих двох псалмів є визнання гріхів (32:5 // 38:4,5,19), а слова «тяжити» (38:5 // 32:4), «стогін» (38:9 // 32:3) і корені, які лежать в основі слів, що означають «мовчати» й «глухий» (32:3 // 38:14), будують місток між ними.

Існують також важливі зв’язки між Пс. 38 і 35: в обох у схожий спосіб сформульовано жалобні обряди (35:14 // 38:7) і обидва псалми говорять про віддяку злом за добро (35:12 // 38:21). Паралелізм «мої вороги … ті, що ненавидять мене» у сукупності зі словами «брехливі» (35:19 // 38:20), радістю ворогів (35:15,19,24 // 38:17), лукавими розмовами (35:20 // 38:13), рідкісними словами на позначення «спіткнутися» чи «впасти» (35:15 // 38:18) та проханням до Господа не залишатися далеко (35:22 // 38:22) – є спільними для обох псалмів.

Крім того, існує тематичний зв’язок із попереднім псалмом завдяки частковому контрасту: Господь спасає праведних (37:39), Він їм допомагав і буде допомагати. Оскільки мовець Пс. 38 визнає свій гріх, і тому не є праведним, псалом закінчується благанням про допомогу, підсиленим мотивом довір’я, що всемогутній Господь є спасенням для грішного (38:23). Покірні люди і всі, хто вірить у Господа, насолоджуються глибиною миру (37:11). Псалміст у Пс. 38 оплакує відсутність миру (38:4). Він не є «мирним чоловіком» (пор. 37:37). «Не-існування», приписане грішникам у Пс. 37 (вв. 10, 36), також характеризує того, хто визнає свої гріхи (38:4,8,11,15).

Пс. 38 пов’язаний із Пс. 37 також за допомогою певних слів і фраз: «гнів» (38:2 // 37:8), Господні «стріли» (38:3), які відповідають «лукам» грішників (37:14), «рука Господа» і «рука праведника» (38:3 // 37:24), «мир» (38:4 // 37:11,37 [лексика різних перекладів не тотожна]), «проходити», «перевищити» (38:5 // 37:36), «серце» (38:9,11 // 37:4,15,31), «Господь» (38:10,16,23 // 37:13), «полишити/покинути» (38:11,22 // 37:8,25,28,33), «світло» (38:11 // 37:6), «зазіхати на життя», «чигати» (38:13 // 37:32; пор. вірші 25:36), «зло», «нещастя» (38:13,21 // 37:19), «людина/чоловік» (38:15 // 37:7,37), «вертати/оддячувати» (38:21 // 37:21), «добро» (38:21 // 37:3,16,27), «допомагати» (38:3 // 37:40), «спасення» (38:23 // 37:39).

Структура. Ті частини псалма, які адресовано YHWH, будують структурний каркас для ламентації. Схематично він виглядає так:

 • Звертання до Бога (прохання і скарга до Бога): вв. 2-3
 • Опис небезпеки (руйнування особи й гріхи): вв. 4-9
 • Звертання до Бога (визнання віри, що Бог знає бажання й молитви людини): в. 10
 • Опис небезпеки (хвороба та відчуження від ближніх): вв. 11-15
 • Звертання до Бога (визнання довіри): в. 16
 • Опис нещастя (захитатись, впасти, біль; вороги і ті, що ненавидять): вв. 17-21
 • Звертання до Бога (прохання про присутність і допомогу Господа з мотивом довір’я): вв. 22-23

Використання різних окреслень Бога в кожному звертанні до YHWH стає все інтенсивнішим до кінця псалма: «Господи» (в. 2), «о Господи» (в. 10), «о Господи»/«Господи, мій Боже» (в. 16), «о Господи»/«мій Боже»/«Господи»/«моє спасення» (вв. 22-23). Частини, адресовані Богові, є проханнями і спочатку, і в кінці (вв. 2, 22, 23) та визнаннями посередині псалма (вв. 10, 16). Прохання передбачають докорінно відмінні досвідчення Бога: початкові благання, щоб Божий гнів був відвернений, допускають, що близькість Бога досвідчується як біль і тягар (вв. 2-3). В останніх проханнях близькість – це допомога і спасення (вв. 22-23). Три частини ламентації послідовно розширюються назовні: спочатку мовець оплакує існування, яке руйнує хвороба, – стан, на який також впливає гріх. Мовець зосереджується виключно на собі та Богові (вв. 4-9). У другій частині темою ламентації є те, що мовця покинули друзі, приятелі й родичі. Інші агресивно зазіхають на життя беззахисного псалміста (вв. 11-15). У третьому уривку ламентації поле розширюється і включає ворогів і тих, що ненавидять, які віддячують злом тому, хто бажав лише добра (вв. 17-21). Ствердження особистої гріховности (вв. 4, 5, 19) та особистої невинности (в. 21б) не є несумісними, вони радше виступають частиною життєвости релігійної мови.

Цей псалом є ламентацією. Ми не можемо сказати з певністю, чи є це плач хворої людини, який належить до культово-інституційної практики. У ньому відсутні прямі вказівки на культову діяльність. Концептуальна близькість до Книги Йова (наприклад, оцінювання Божої близькості). здається, вказує на походження з періоду вигнання або після нього.

Псалом 39

Контекст. Цей псалом пов’язаний – і тематично, і в деталях – з Пс. 38. Обидва говорять про біль і нещастя (38:18 // 39:3), спричинені гріхом псалміста (38:5,19 // 39:2,12). В обох псалмах обговорюється Боже втручання й покарання (38:2-3 // 39:11-12). В обох псалмах мовець створює алюзію на мовчання (38:14-15 // 39:2-3,10). Тема мовчання також пов’язує ці два псалми з Пс. 37:7-8. На тематичний і детальний зв’язок між Пс. 38 і 39 вказує численна спільна лексика: започаткування власного освідчення за допомогою слова «мовити» (39:2 // 38:17), «гріх» як дієслово та іменник (39:2 // 38:4,19), «рот, уста» 39:2,10 // 38:14), прийменник «перед» у значенні «з» (39:2,6 // 38:10,12,18), «німий», «мовчати» (39:3,10 // 38:14), «добрий»/«добро» (39:3 // 38:21), «біль, страждання» (39:3 // 38:18), «моє серце» (39:4 // 38:11), «думки»/«міркувати» (39:4 // 38:13), «ніщо»/«немає» (39:6,14 // 38:4,8,11,15), «чоловік, людина» (39:7,12 // 38:15), «о Господи» (39:8 //38:10,16,23), «надія», «я уповаю/дожидаю» (39:8 // 38:16), «не відкривати [уст]» (39:10 // 38:14), «дар» (39:11// 38:12), «рука [Господня]» (39:11 // 38:3), «кара»/«одвіт» (39:12 // 38:15), «гріх»/«провина» (39:12 / 38:5,19), «карати» (39:12 // 38:2).

Структура. Структура псалма очевидна завдяки змінам напрямку звертання. Після звертання псалміста до себе самого (вв. 2-4) слідує скарга, адресована Богові (вв. 5-14):

 1. Повідомлення про спробу вгамувати себе: вв. 2-4
 2. Пісня плачу: вв. 5-14
 • Прохання пізнати тлінність свого власного життя: в. 5.
 • Скарга на короткочасність життя і слабкість людини: вв. 6-7
 • Благання про визволення від гріхів і Божого удару: вв. 8-11.
 • Скарга на Боже покарання і слабкість людини: в. 12
 • Благання бути почутим і отримати відповідь від Бога: в. 13.
 • Благання, щоб Бог відвернув свої очі, і скарга на швидкоплинність життя: в. 14

Псалміст спочатку оповідає про те, як він заохочував себе мовчати, але мовчати перед беззаконниками – тобто у світлі успіху беззаконників – було нелегко. Хоч його покинула всяка радість, і він перебував у внутрішньому сум’ятті (страждання, палання, вогонь), він все ж таки мовчав перед грішниками. Але нарешті він заговорив (вв. 2-4). Об’єктом цієї розповіді про свій досвід є цитування молитви, яка йде далі (вв. 5-14). Потрійне вживання Божого імени – «Господи» (в. 5), «о Господи» (в. 8), «Господи» (в. 13) – позначають частини ламентації. Перша послідовність прохання й скарги цілком зосереджується на слабкості свого власного життя та нікчемності людини загалом (вв. 5-7). В другому уривку, який додає аргументацію («та й ось тепер»), псалміст запитує, на що надіятися (в. 8). Надією є Бог, Який прощає гріхи. Минущість власного існування та існування людей взагалі тісно пов’язані з Божим покаранням (вв. 11-12). У кінцевих проханнях (вв. 13-14), як у Пс. 38 (вв. 2-3,22), виражено амбівалентність Божої присутности: псалміст благає, щоб Бог почув і відповів, даючи гарантію Своєї присутности (в. 13). І все ж погляд Бога він вважає руйнівним, тому просить його відвернути очі (в. 14).

Цей псалом порушує проблему життя окремої людини з огляду на щасливе існування грішників. Міркування в ньому наближаються до питання, яке вже було порушено в Книзі Йова. Мабуть, він був створений у вигнанні чи в період після нього.

Попередній запис

Псалми 36-37

Псалом 36 Контекст. Цей псалом перебуває в межах, окреслених темами «чини добро» (34:15) та «справедливості, права і ласки» (33:5), що ... Читати далі

Наступний запис

Псалми 40-41

Псалом 40 Контекст. Псалом 40 починається зі слів і фраз, які знаходимо в Пс. 39: «я надіявся» (40:2 // 39:8), ... Читати далі