Історичні аспекти

Деякі богослови вважають Книгу Естери історично достовірним нарисом, тоді як інші розглядають її як вимисел, витвір художньої уяви автора. Між цими двома протилежними точками зору третя трактує цю книгу як «історичну новелу». Такий літературний жанр ґрунтується на певних історичних подіях, описуючи які, автор для досягнення поставленої мети творчо і водночас правдиво розвиває сюжетну лінію.

Автор будує оповідь, спираючись на історичні постаті та особливі події, але переказує ці події по-своєму, створює нові епізоди для того, щоб пропагувати святкування празника Пурім у всій єврейській спільноті. Цей літературний жанр фокусує увагу не на точних історичних деталях, а на сюжеті, художньому викладі оповіді та на досягненні зазначеної мети твору.

Увагу бібліїстів, які аналізували Книгу Естери, привернув тематичний і контекстуальний зв’язок з історією цариці Вашті (гл. 1) із циклу казок «Тисяча і одна ніч». Обидва наративи змальовують життя гарему на Близькому Сході з усіма його традиціями та інтригами. Історія Вашті могла мати незалежне походження і бути долучена до Книги Естери пізніше, щоб якнайповніше змалювати образ царя та описати життя в перському палаці.

Богослов’я

Навіть якщо в єврейському тексті Книги Естери ім’я Бога не згадане жодного разу, Його діяння, спрямовані на звільнення народу, очевидні. Господь втручається в хід історії і радикально змінює майбутнє та долю євреїв. У кризовій, надзвичайно небезпечній ситуації Боже втручання перетворює смертельну небезпеку на тріюмф життя. Господь змінює хід подій і перевертає долю головних героїв: євреї отримують милість царя, тоді як Гаман зазнає смерті. Згідно з цим нарисом про походження празника Пурім євреї «відпочили від ворогів своїх» (Ест. 9:16) і їхнє звільнення стало результатом спасительної Божої дії (пор. Пс. 95:11; Втор. 12:9; 1Цар. 8:56). У цій ситуації дія Господа схожа на всі основні Його втручання в історію Ізраїля (пор. Вих. 3:12-15; І. Н. 6; Суд. 13-15). Святкування цих подій описане в Псалтирі (Пс. 126:1-6), у кількох віршах (1Сам. 2:7-8; Лк. 1:51-53) та в багатьох історичних творах (Вих. 1-2; Лк. 1-3).

У відповідь на вагання Естери Мордехай проголошує одну з найвідоміших у цій книзі своїх фраз: «Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете» (4:14). На думку Мордехая, цариця повинна була втрутитися і зробити щось задля свого народу. Однак, навіть бездіяльність Естери не поставить під загрозу спасення народу, адже його звільнення залежить, врешті-решт, від Бога, а не від рішення Естери.

Проте людського втручання виявляється замало. Книга говорить про природні взаємини співробітництва між Богом та людьми, агентами Його дії. Головні герої виконують свою роботу і роблять свій внесок у справу, щоб воля Бога стала реальністю. Збереження життя, повага до людської гідности, утвердження людських прав, руйнування сил зла – все це є відповідальністю з точки зору релігії, богословським обов’язком та екзистенційною прерогативою.

Отже, празник Пурім відзначає акт звільнення та спасення. Євреї радіють, коли згадують, що Гаман, який є представником ворожих, безжальних сил, що занапащали Божий народ, нарешті переможений. Святкування є також джерелом надії. Перед загрозою переслідування та голокосту завжди існує надія на викуплення.

Попередній запис

Літературний аналіз

Сюжет Книги Естери складається з цілої низки подій, в яких інтриги та напружене очікування виконують особливу функцію (4:11-5:2,4,8,14; 6:6). Дуже ... Читати далі

Наступний запис

Контекстуалізація

Книга Естери містить звернення до вірних, які живуть у наш час. Боротьба і переслідування, що зазнали євреї з боку перського ... Читати далі