Розділи 1-3 – Родоводи

1Хр. 1-9 – Родоводи

Перші дев’ять глав містять список родоводів, який починається від Адама і продовжується до Давида: текст, в основному, виключає оповідні елементи, обмежуючись довгими переліками імен. Ці імена віддзеркалюють не лише імена людей, але також назви населення, територій чи міст, які насправді відображають історичну ситуацію того часу, коли писав Хронікар. Матеріял, використаний у цих главах, частково походить із попередніх біблійних текстів, особливо з Книги Буття 5, а частково є збагачений елементами, які запозичені з інших джерел, нам невідомих. Хоча дехто досі сперечається, чи ці глави потрібно приписувати цілковито Хронікареві, чи подальшим зусиллям редакторів, у будь-якому випадку, аналіз тексту, який часом є в поганому стані, засвідчує певний богословський план, що виправдовує його читання, часто втомливе для сучасного читача.

Перелік імен розпочинається від Адама та перераховує імена від нього до Авраама, а від Авраама до дванадцяти синів Якова/Ізраїлю: у центрі списку є покоління Юди, нащадок якого – Цар Давид, і священицьке покоління Леві. Інші покоління поміщено на другий рівень, як і таких знаменитих персонажів, як Ной, Авраам та Мойсей. Таким чином, Хронікар презентує Божий план для усього сотвореного і для людства: від першої людської істоти уся історія сходиться на Давидові, священстві та Ізраїлеві, який об’єднаний навколо покоління Юди. Довгий перелік імен стає, у такий спосіб, посланням надії: майбутнє Ізраїлю вже є передбачене його минулим. Огляд племен Ізраїлю починається в главі 2, за зразком Книги Ісуса Навина 13-21. Проте Хроніки розпочинаються з Юди.

2:3-4:23 – Покоління Юди та дім Давида

У центрі текст містить генеалогію дому Давида (гл. 3), обрамлену двома родоводами, які стосуються покоління Юди: 2:3-55 і 4:1-23. У такий спосіб Давидова династія стає нерозривно пов’язана із цим племенем (порівн. 1Хр. 28:4). Перша Книга Хронік 22:3-55 стосується синів Юди, головною лінією яких є покоління двох синів, що їх породила Тамара: Перец та Зерах; щодо інших синів – Ера та Онана – то вони не мають потомства (порівн. вірш 3), і лише в 1Хр. 4:21-23 йде мова про Шелу; таким чином, увага Хронікаря зосереджена на головній лінії, яка представлена Хецроном та Єрахмеїлом, сином та внуком Переца.

У генеалогії Давида також містяться чужинецькі елементи: є згадка про ханаанку Вірсавію, жінку Давида (порівн. 3:5). Згадка про долю Ера (порівн. Бут. 38:7) й Ахана (порівн. І. Н. 7:16-26) впроваджує в генеалогію Давида два негативних елементи: належність до лінії, що її обрав Господь (якого вперше згадано у вірші 3), не є гарантією імунітету. У зв’язку з цим варто звернути увагу на гру слів щодо Ахана, який з’являється тут під іменем Ахар (2:7), від дієслова ‘akar, «приносити лихо». Тут з’являються перші виражені посилання на тему Божого правосуддя, що є однією із богословських констант Хронікаря.

3:1-23 – Дім Юди

Ця глава представляє послідовно списки синів Давида (вірші 1-9), царів Юди (вірші 10-16) та нащадків Давида після вигнання (вірші 17-24). Багато сучасних авторів вважають цю главу редакційною вставкою в працю Хронікаря; проте, якщо текст є автентичним, то список у віршах 17-24, який описує нащадків дому Давида після вигнання, переконує нас датувати цілу працю Хронікаря приблизно 320 роком до Р. Хр. Хронологічні рамки цієї глави виводять читача далеко за межі вигнання і відкривають надію на відновлення Давидової монархії.

У списку синів Давида (3:1-9) Хронікар наслідує 2Сам. 3:2-5 і 5:14-16; тут немає згадки про Аталію, язичницьку узурпаторку (порівн. 2Цар. 11). Список нащадків Давида після вигнання є винятковим у Хронікаря; інші біблійні джерела цікавляться лише Зоровавелем, якого, очевидно, вважали кимось на кшталт месіянської постаті (порівн. Ог. 1:1; 2:23; Зах. 4:6-13; Езр. 3:2-8, і так далі).

Попередній запис

Висновки та перспективи для богословського прочитання (закінчення)

3) Часто можна почути твердження, що постать пророка є дуже важливою в праці Хронікаря. Щодо цього погляду і щодо проблеми ... Читати далі

Наступний запис

Розділи 4-8 – Родоводи

4:1-23 – Додатки до родоводів Юди Цей уривок, який є додатком до родоводів Юди, що вже були представлені в главі ... Читати далі