Створення фізичного тіла

І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою” (Буття 2:7)

Спочатку Бог створив фізичне тіло. Певну виявлену форму, такий собі сосуд, що вміщує в себе невидиму для фізичного ока сутність самої людини, що складається з душі. Саме по собі фізичне тіло мертве, якщо в ньому відсутня сутність. За прикладом далеко не треба ходити: небіжчик не відчуває болю, не має жодних бажань, це просто порожня хатина – самої людини там вже немає, вона залишила свою земну обитель.

Порох земний – це фактично просто земля з усіма мікроелементами, які є в природі. Вона, практично, містить у собі всю таблицю Менделєєва. Відомо з наукових досліджень, що фізичний космос містить у собі ті ж самі елементи. Немає ні на землі, ні в космосі елемента, який би не був присутній у людському тілі.

Призначення фізичного тіла

Бог дав людині фізичне тіло для того, щоб особистість могла проявити себе, живучи на землі. Уявіть собі, що було б, якби людина не мала тіла. Як змогла б вона спілкуватися з іншими людьми, якби не було мовного апарату. Як змогла б вона обійняти своїх коханих, якби не було рук? Чи могла б вона в повній мірі насолодитися ароматом квітучої троянди, не маючи нюху? Чи зуміла б вона оцінити красу Божественного творіння, не маючи очей? Ось для цього Всевишній і втілив людину у фізичну форму.

Творення душі живої

«І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою…» Слово “вдихнув” має на увазі внести дихання в щось. Іншими словами, наш Творець вніс у людське тіло частку Свого Духа, Який несе життя. Дух Божий, увійшовши в ще мертве тіло, покликав його до життя, і людина стала душею живою. У Біблії дуже часто слова людина і душа є синонімами.

Призначення душі людської

Досліджуючи Писання, ми дізнаємося, що душа являє собою сукупність трьох складових: розум, почуття, воля.

Розум – це здатність адекватно сприймати навколишній світ, логічно мислити, мати судження, спілкуватися з подібними собі.

Почуття – це здатність людини бачити, чути, відчувати, нюхати, відчувати смак, відчувати радість, сум, гнів та інші емоційні стани.

Воля – це здатність людини приймати певне рішення в кожній конкретній ситуації, керуючись своїми думками і почуттями. Людина на відміну від робота завжди має свободу вибору щодо вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації, що виникає на її шляху. У цьому проглядається всеосяжна любов Божа до Свого творіння. На відміну від усього живого створеного Богом, тільки людина має вільну волю.

Таким чином, душа жива, за допомогою фізичного тіла може проявляти себе в цьому фізичному світі зі своїм просторово-часовим континуумом.

Що ж являє собою дух людини?

Ґрунтуючись знову ж таки на Святому Письмі, можна з упевненістю сказати, що дух даний Богом тільки людині. Все інше, що рухається, плаває, літає, плазує, – духу не має, тільки душу. До того ж значно поступається людській душі за своїми параметрами.

  • І створив Бог риб великих і всяку душу тварин-плазунів, яких породила вода, за родом їх, і всякого птаха пернатого за родом його. І побачив Бог, що це добре” (Буття 1:21)
  • І сказав Бог: нехай родить земля душу живу за родом її, тварин і плазунів, і звірів земних за родом їх. І стало так” (Буття 1:24)

Складові духу

1) Совість – визначення

Совість – моральне усвідомлення, моральне відчуття або почуття в людині; внутрішнє усвідомлення добра, тайник душі, в якому відгукується або схвалення кожного вчинку; або здатність розпізнавати якість вчинку; почуття, що спонукає до істини і добра, відвертає від неправди і зла; мимовільна любов до добра і до істини; вроджена правда в різному ступені розвитку.

А от, як написано в Біблії: “Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну” (Рим. 2:15)

2) Інтуїція

Інтуїція – осягнення істини шляхом безпосереднього її осмислення без обґрунтування за допомогою доказу; суб’єктивна можливість виходити за межі досвіду шляхом уявного схоплювання (“осяяння”) або узагальнення в образній формі непізнаних зв’язків, закономірностей.

Інтуїція людини докорінно відрізняється від тваринного чуття, властивого тваринному світу.

Інтуїція зароджується в дусі людини і осмислюється розумом.

3) Можливість до спілкування зі своїм Творцем

Ця можливість дана тільки людині. Тваринний світ позбавлений цієї можливості. Бог, попри на моральне падіння людства, залишив людині можливість спілкуватися з Ним за допомогою щирої молитви. Молитва – це канал зв’язку, яким людина може спілкуватися з Богом.

Отже, підіб’ємо підсумок

  • Людина має потрійну природу, що складається з духу, душі і тіла
  • Дух, душа і тіло нерозривні і підпорядковані закону взаємопроникнення один в одного.
  • Людина без духу має тваринний стан.
  • Людина без душі (але має тіло) нічим не відрізняється від рослини, яка не має свідомості.
  • Людина, яка має дух і душу, але не має тіла – фактично позбавляється можливості реалізації себе як особистості.

За матеріалами сайту https://sitemasters.com.ua

Попередній запис

У чому різниця між духом людини і її душею?

Відомо, що людина троїчна: дух, душа та тіло. У чому різниця між духом людини і її душею? Відповідає ієромонах Марк ... Читати далі

Наступний запис

Різниця між душею і духом

Чим відрізняється дух від душі: порівняння і відмінності Людська особистість є цілісною і складається з тіла, душі і духу. Ці ... Читати далі