Загальна структура

Щоби допомогти читачеві зрозуміти й зіставити контекст Книги Об’явлення з історичним процесом, поданий схематичний план пропонує йому поглянути на книгу «з висоти пташиного польоту». Можна упевнено заявити, що автор не залишив попереднього плану-схеми своєї праці, який свідчив би, що він його мав. Він просто написав її. Основна структура Книги Об’явлення, котру подаємо далі, витікає із її тематичного змісту, а не ґрунтується на літературних художніх образах.

Короткий зміст

Презентація головних героїв (гл. 1)

Критичні зауваги, що стосуються Церкви: сім листів (гл. 2-3)

Перший цикл: сім печаток (гл. 4-7):

 • зламані перші шість печаток (гл. 6)
 • урочиста інтерлюдія (гл. 7)

Другий цикл: сьома печатка = сім сурем (8:1-11:19):

 • перші шість сурем просурмили (8:7-9:21)
 • інтерлюдія напередодні третього циклу (10:1-11:14)
 • сьома сурма: велика перемога (11:15-19)

Третій цикл: велике і рішуче протистояння (уся гл. 12):

презентація головних героїв:

 • міт про походження (12:1-18)
 • уособлення зла (13:1-18)
 • уособлення добра (14:1-5)
 • застереження (14:6-15:4)

що відбувається?

 • сім чаш гніву (15:5-18:24)
 • в очікуванні слави (19:1-10)
 • кінець змія і двох звірин (19:11-20:15)
 • грандіозний фінал: Новий Єрусалим (21:1-22:5)

Епілог: заключні перестороги (22:6-21)

Рекомендації щодо першого прочитання Книги Об’явлення Івана

Вивчаючи Книгу Об’явлення Івана, варто повністю прочитати її основні фрагменти та літературні частини, а не лише окремі невеликі шматки, які ми так чи інакше знаходимо в текстах. Перше прочитання має бути досить простим, без намагань розшифрувати, чи розгадати значення образів і символів. Найкраще було би поставитися до цього процесу як ставиться людина, котра відвідує художній музей: спостерігати і дати можливість символічним образам «впливати» на вашу свідомість.

Отже, Книга Об’явлення складається із послідовного ряду сцен («видінь»). Безперечно, виникнуть певні запитання. Для чого автор нам це повідомляє? Що саме він намагається нам сказати? Які обставини спонукали його описати такі сцени? Які відчуття чи емоції вони викликають? Чи вписуюсь «я» в картину світу, котру змалював автор? Чи нагадує світ Книги Об’явлення той, в якому живу я?

В ідеалі варто прочитати всю книгу повністю і послідовно, так, як це робили перші християни: вголос. Однак, можливо оцінити значення Книги Об’явлення, прочитавши такі глави:

 • Глава 1: Експозиція та перше видіння: хто є Господь?
 • Глави 4-5: Справжні володарі, що правлять світом та історичним процесом: Господь і Агнець
 • Глави 6-7: Перше видіння, в якому розгортається картина кінця всіх часів: катаклізми й духовні гимни (тіні та світло)
 • Глави 12-13: Головні дійові особи
 • Глави 18-19: Кульмінація: вирішальні події
 • Глава 21: Нарешті звільнення! Нові небеса та земля

Автор і читачі Книги Об’явлення Івана

Книгу Об’явлення написав Іван – але ми не можемо бути впевненими, ким був Іван. Однак, у результаті детального літературного та богословського аналізу книги й порівняльного аналізу з іншими творами Івана, біблісти дійшли консенсусу в тому, що автор Книги Об’явлення та автор Четвертого Євангелія і послань Івана – не одна й та ж людина. Автор Об’явлення, що називає себе пророком, а не апостолом (22:7,9-10,18), безумовно був дуже важливою і впливовою фігурою в Церкві й мав повноваження написати таку працю. Той «Іван» написав книгу, з якою звертається до християн «семи Церков, що в Азії» (1:4,11). Для них він був «брат» і «спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі» (1:9). Він не писав свою книгу для язичників, і найменш імовірно, з думкою про нас. Ми можемо зробити цей висновок, зіштовхнувшись із лінгвістичними та концептуальними труднощами розуміння тексту і, зважаючи на те, з якою впевненістю автор говорить, що кінець усіх часів уже близько (1:1,3; 3:11; 12:12 тощо).

Попередній запис

Мовні засоби, котрі використовує автор

Мова, якою написана Книга Об’явлення Івана, настільки багата символічними образами істот і описами подій, не пов’язаних із нашим світом, що ... Читати далі

Наступний запис

Історичний контекст

На основі змісту Книги Об’явлення можемо припустити, що її створено в епоху, коли до християнства ставилися вороже. Це були часи ... Читати далі