Літературна структура Книги Буття

Основні глави книги

Структура Книги Буття розкриває природний поділ матеріялу, що і є відправним пунктом нашого дослідження «фабули» книги та літературного задуму авторів і редакторів. Першою та найбільш очевидною характеристикою книги є історії про різних головних героїв, які жили один за одним. Згодом книга зосереджується на таких особах: Адам та Єва, Каїн та Авель, Ной, Авраам та Сара, Ісак та Ревека, Яків та його жінки Рахіль і Лія, та нарешті син Якова – Йосип. Цей факт підказує, що принаймні частковим ефектом такого літературного прийому на читача буде представлення історії людства в більш селективний спосіб. По-друге, ці персонажі виділяються під час ключових рішень та зустрічей з Богом і, таким чином, відіграють вирішальні ролі в розвитку оповіді (див., наприклад, Йосипове пояснення, як він втілює план Бога, що подано в Бут. 45:4-8). Подібно до героїв грецьких трагедій та комедій, основні персонажі Книги Буття є важливими для розвитку сюжету, а рішення їх є значимими. Якщо не всі з них – герої, то вони принаймні є моделями людської відповіді на Божий заклик.

Третя риса, що цілком очевидно проступає після багаторазового прочитання, полягає в тому, що між главами 1-11 та 12-50 є велика різниця (подивіться, як 11:32 вказує на завершення ери, а 12:1-9 явно розпочинає нову Божу вимогу). У главах 1-11 описуються часи доісторичні, а події пов’язані з початками різних людських та Божих діянь. Історії ці мають багато спільного з іншими давніми близькосхідними розповідями про створення світу, які ми часто називаємо мітами, а їх героїв – предками усього людського роду. Проте в главах 12-50 оповідь стає конкретнішою, визначає місця та називає відомих предків Ізраїлю. Їхні історії пов’язані з темою Обіцяної Землі та майбутньої державности Ізраїлю в межах, що ми їх знаємо тепер. Мало того, родини Авраама, Ісака, Якова та Йосипа детально описані як реальні люди, а не просто імена, що супроводжують якусь певну подію. Оці 39 глав не так схожі на класичні міти про сотворення світу, як на легенди, ба навіть на сучасні історичні повісті, що зосереджують увагу на важливості визначних особистостей. Багато науковців порівнюють ці оповіді з жанром саги, що існувала в Ісландії в Х-ХІ столітті, себто родинних історій, що прикрашають реальні події з метою, набагато ширшою: пояснити характер народу та його ідентичність.

Схема літературних поділів

Буття 1-11 Буття 12-50
А. Буття 1-3

Сотворення світу та людського суспільства, що благословенне Богом, але гріхом поставлене під загрозу.

А’. Буття 12-23

Авраам та його родина отримують священне благословення та борються за його збереження.

Б. Буття 4-5

Гріх поширюється аж до ненависті між братами та людьми з різних сфер діяльности, проте благословення Господнє і творить.

Б’. Буття 24-27

Благословення Боже та обіцянка переходять до нового покоління, але боротьба за утвердження свого місця триває.

В. Буття 6-9

Гріх настільки більший за добро, що Господь мусить покарати людство й наново благословити Ноя.

В’. Буття 27-36; 48-50

Незважаючи на те, що Яків отримує благословення негідним способом, він дотримується обітниць. Бог веде його далі, готуючи до 12 синів, які покликані стати Ізраїлем.

Г. Буття 10-11

Бог поновлює благословення, дозволяючи людям плодитись, проте жага людей до гріха сильна, як ніколи

Г’. Буття 37-47; 48-50

Господь використовує Йосипа для виводу обраних синів до Єгипту. Обіцяну землю, здається, знайдено.

 

«Драматургія» літературної оповіді

Вищевказана схема демонструє, як дві частини Книги Буття ретельно укладено разом, причому кожна з них стосується чотирьох етапів історії людства. З допомогою цих етапів автори змогли акцентувати на тому, яким чином Бог керує епохами та часами, і як кожне попереднє покоління впливає на наступне. Невмолимий рух уперед різних Книзі Буття створюється атмосфера дедалі більшої напруги. Багато дослідників та коментаторів відзначають навмисне підсилення драматичности з розвитком сюжету. Так, наприклад, у главах Книги Буття 1-11 поступово зростає напруга між близькими стосунками Бога з людиною та відчуженням людини через гріх та прагнення автономії від Бога. Спочатку людей обманом спонукали до гріха, пізніше Каїн піддався пристрасті, далі з’являються хіть та успадковані вади, пияцтво та надмірність, аж доки людство не стає настільки зарозумілим, що намагається захопити Небеса з допомогою вежі. Одночасно Бог, благословивши людей плідністю і дозволивши господарювати на землі, постійно пропонує прощення та відновлює благословення після того, як минає час кари за часті гріхи, до застосування якої Він був змушений удатися.

У главах 12-50 обіцянка, дана Аврааму в 12:1-3, починається як надія супроти сподівання, намагань вижити шляхом народження хоча б однієї дитини, з якої розростеться рід дванадцятьох і, зрештою, приходить іще більший успіх, адже нащадок стає володарем найбільшої країни на землі та започатковує благословенну родину – ось так здається! Проте Бог мусить постійно боротись з їхніми сумнівами та помилковими діями для того, щоби вести їх уперед. Цілком зрозуміло, що історія не закінчиться в Єгипті!

Попередній запис

З чого починати читати Книгу Буття

Вступні зауваги Представляти Книгу Буття не потрібно. Історії про створення світу, Едемський сад, всесвітній потоп, великих нащадків Авраама та Сари, ... Читати далі

Наступний запис

Основні літературні та богословські теми

Що люди шукають у Книзі Буття? Незважаючи на те, що Книга Буття оповідає про ранню історію світу та предків Ізраїлю, ... Читати далі