З якою метою вам даний язик

Як ми вже бачили, корінь усіх проблем, що уражують наш язик, знаходиться в нашому серці. Це означає, що для вирішення проблем язика спочатку ми мусимо розібратися з коренем – проблемами серця.

Ми визначили три кроки, які необхідно зробити, аби розібратися з корінними проблемами в нашому серці, що проявляються через наш язик.

По-перше, назвіть проблему її ім’ям, тобто гріхом. Прийдіть до моменту істини. Бог допоможе вам тільки на основі істини. Бог є Бог істини. Святий Дух – це Дух істини.

По-друге, сповідуйте свій гріх і прийміть прощення й очищення на підставі обітниці, викладеної в Першому посланні Івана 1:9: «Коли ми гріхи свої визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої».

Бог не тільки прощає минуле, але й очищає серце – таким чином Він розбирається з проблемою до самого кореня. В результаті відбувається зміна плоду, що виходить із нашого серця.

По-третє, зречіться гріха й підкоріться Богові. Скажіть «ні» гріху і «так» Богу. Зречіться гріха й підкоріться Святому Духу. У Всесвіті є лише одна сила, здатна керувати нашим язиком на благо, – це Святий Дух.

Давайте більш докладно розберемося із позитивним аспектом третього кроку – підкорення нашого язика Богові.

По-перше, ми потребуємо розуміння справжньої причини, з якої Творець дав кожному з нас вуста й язик. Ми знаходимо відповідь у Святому Письмі, і це один із тих цікавих прикладів істини в Біблії, котру можна виявити тільки шляхом співставлення двох місць Біблії. Коли ми робимо це, до нас приходить одкровення, яке ми б не змогли розгледіти, розмірковуючи лише над одним із цих уривків.

У даному випадку візьмемо один уривок із Старого Заповіту, а інший – із Нового Заповіту. У Новому Заповіті наведена цитата із Старого Заповіту, але зроблено це таким чином, що дає нам нове розуміння, не розкрите в початковому уривку.

У день П’ятидесятниці, коли зійшов Дух Божий і зробився сильний шум, великий людський натовп зібрався, аби дізнатися, що сталося. Тоді Петро, натхненний Духом Святим, виголосив свою знамениту проповідь про життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Він процитував деякі уривки із Старого Заповіту на підтвердження того, що Ісус справді є Месія (Христос) і Син Божий. Одним із цих уривків був Псалом 15:8-9. Про те, як Петро процитував його, читаємо в Книзі Дій 2:25-26: «Бо каже про Нього Давид: «Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, що я не захитався. Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії».

Сам же Псалом 15:8-9 звучить так: «Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, – і я не буду захитаний! Через те моє серце радіє та дух веселиться (дослівно «звеселилася слава моя»), – і тіло моє спочиває безпечно!»[1]

Там, де Давид говорить «звеселилася слава моя», Петро, помазаний Духом Святим, говорить «звеселився мій язик». Ви можете спитатися: «Чому?» Відповідь така: бо Творець дав вам і мені язик для одного головного призначення – прославляти Його. Кінцеве призначення язика – прославляти Бога. Ось чому наш язик стає нашою славою. Це той член тіла, котрий – на відміну від інших членів – може прославляти Творця. Це призводить до особливо важливих наслідків: будь-яке використання нашого язика, що не славить Бога, є зловживанням, бо язик був даний нам для слави Божої.

Ми можемо згадати добре відоме твердження Павла в Посланні до Римлян 3:23: «Бо всі згрішили, і позбавлені[2]  Божої слави». Сутність гріха не обов’язково полягає в здійсненні жахливого злочину. Суттю гріха є позбавлення слави Божої – жити не на славу Божу.

Люди можуть не погоджуватися і казати: «Мене це не стосується – у чому я позбавив Бога слави?». Але перевірте, як ви використовуєте свій язик. Запам’ятайте, що єдина ціль, для якої вам даний язик, – для Божої слави. Будь-яке використання язика, що не славить Бога, є зловживанням. Не вірю, що хоча б один із нас може, поклавши руку на серце, сказати, що завжди використовував язик на славу Божу. Тому мусимо визнати справедливість твердження Павла про те, що всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. Якщо воно й не стосується якоїсь іншої області нашого життя, то для сфери використання язика воно справедливе.

Два різних види вогню зустрічаються в чоловічому язиці. Перший – це пекельний вогонь. Цей вид вогню запалює язик плотської невідродженої людини. У Посланні Якова 3:6 йдеться: «І язик – то вогонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється від геєнни».

Цей вогонь у людському язиці походить від самого пекла, і плоди його – результати і наслідки його використання – належать геєнні. Але в день П’ятидесятниці, коли Бог створив першу громаду викуплених Ним людей, яка повинна була прославляти Його на землі, прийшов інший вогонь – з іншого джерела. Це був вогонь Духа Святого, що ішов з Небес, а не з геєнни. І вперше цей вогонь був явлений в язиках зібраних у світлиці. Іншими словами, Божий вогонь із Небес заміщає плотський пекельний вогонь грішного язика. Пекельний вогонь замінений вогнем чистоти, святості й Божої слави.

Давайте поміркуємо над уривком із Дій 2:1-4: «Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів…»

Зауважте, що вогненні язики були для кожного в окремості. А що сталося потім?

«Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав».

Зверніть увагу, що в першу чергу Дух почав діяти в їхніх язиках. Божий вогонь із небес дав їм новий спосіб використання свого язика. Святе Письмо ясно говорить, що усе висловлюване ними після цього (сповнення Духом) прославляло Бога. Вони використовували свої язики у відповідності з тією ціллю, для якої Бог дав їм їх.

Ключ до вирішення проблеми язика – повне посвячення його Святому Духові. Це є очевидним із твердження Павла в Посланні до Ефесян 5:17-18: «Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня».

Наступний вірш нам говорить про волю Божу: «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом…»

Слід звернути увагу на те, що обпиватися вином – гріх, але й не сповнюватися Духом Святим – такий самий гріх. Заповідь «так не роби» має таку саму силу, що й заповідь «так роби». Не обпивайтеся вином, але наповнюйтеся Духом Святим. У відомому сенсі мова йде про два різних види «упивання», бо в день П’ятидесятниці про чоловіків і жінок, які сповнилися Духом Святим, насмішники казали: «Та вони просто напилися». У певному сенсі вони справді сп’яніли, але те сп’яніння було зовсім іншого роду. Вони не були п’яні від вина, а були сповнені Духом Святим.

Далі Павло говорить, Послання до Ефесян 5:19-20: «…розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса Христа».

Зверніть увагу, що після повеління сповнюватися Духом мова заходить про повчання[3], псалми, гімни, пісні прославлення і подяки. У Новому Заповіті нараховується п’ятнадцять місць, де йдеться про людей, сповнених чи наповнених Святим Духом. І в кожному випадку це в першу чергу починає проявлятися через уста. «Чим серце наповнене (сповнене, переповнене), те говорять уста» (Мт. 12:34).

Коли ви сповнюєтеся Святим Духом, то в першу чергу це виражається через ваші вуста, через ваш язик. Замість слів ремствування, невдоволення, критиканства й сповідання невіри, за словами Павла, ви повинні наставляти себе, співати, оспівувати й дякувати. Ми повинні використовувати язик на добро, а не просто не використовувати його на зло.

Рішення кожної проблеми з нашим гріхом у нашому житті має бути позитивним. Недостатньо перестати грішити. Ми повинні мати праведність. Недостатньо тільки не надавати свого язика дияволу – ми мусимо підкорити свій язик Святому Духові. Бути сповненими Святим Духом і говорити – ось ліки, які допоможуть.


[1] У Синодальному перекладі, й у Псалмах, і в Діях використані однакові слова «звеселився язик мій», однак в єврейському оригіналі, як і в більшості перекладів, у Псалмі 15:9 написано «звеселилася слава моя» – прим. редактора

[2] Дослівно «випали з…», «не змогли втриматися, перебувати у…», «не змогли здійснити…» – прим. редактора

[3] В англ. перекладі «говоріння» – прим. перекладача

Попередній запис

Початкові кроки до зцілення

Давайте розглянемо три простих практичних кроки, що можуть вирішити проблеми вашого язика. Зробивши ці послідовні кроки, ви зможете отримати звільнення ... Читати далі

Наступний запис

Важливість вашого сповідання

Отже, ми визначили, що найвищою ціллю, для якої Бог нам дав язик, є прославлення Бога. Наш язик – наша слава. ... Читати далі