Позначки «Біблійні коментарі на Старий Заповіт»

5:1-6:8 – Допотопний час

5:1-32 – Великі предки до потопу Глава 5 складається з переліку десяти великих предків, що жили до потопу, починаючи від Адама до Ноя через лінію сина Адама та Єви, Сифа. Він паралельний до переліку днів створення світу в главі 1 та використовує той самий термін для переліку – книгу «родоводу» (єврейське toledot у 2:4а та …

3:1-4:26 – Розповідь про перший гріх, Каїн та Авель

3:1-24 – Розповідь про перший гріх 1) Змій та дерево (3:1-7). Ця коротка драма є фундаментальним уроком про природу людського гріха. Суть гріха полягає в намаганні замінити Бога як того, хто визначає моральність. Сам по собі змій представляє звивисті та підступні спокуси й раціоналізаторські пояснення, які ми використовуємо, коли порушуємо моральні норми задля отримання влади …

2:5-25 – Особливе створення людей

1) Стиль 2-3 глав цілковито відрізняється від стилю глави 1. У них використано термін «Бог Ягве» там, де перша глава використовує просто «Бог». Друга історія створення світу вже не така літургійна, менш урочиста і не так фахово скомпонована, натомість вона проявляє більшу безпосередність, близькість та не позбавлена значного числа антропоморфізмів (Бог думає уголос або прямо …

1:1-2:4 – Тиждень створення світу

1) Прелюдія (1:1-2). Велична драма створення світу починається твердженням, що Бог не мусив «робити» Всесвіт руками наче якусь скульптуру, але «створив» (єврейське bara’) її винятковою божественною силою, яка означає, що саме бажання чогось призводить до виникнення об’єкту бажання. У цьому випадку Бог мав справу з несформованою матерією світу. Ужиті слова описують такий стан як пустку …

Загальний вступ

Глави Книги Буття 1-11 – унікальний літературний шедевр у Біблії. Ці глави містять у собі низку драматичних історій, що їх загально класифікують як «міти», якщо міт визначати як історії про те, як боги створили світ та встановили порядок у ньому на самому початку. Варто зазначити також, що дванадцять епізодів у цих главах не розташовані в …

Сучасні критичні методи читання Книги Буття (закінчення)

Герман Гункель та критика форм Герман Гункель опублікував свою книжку Genesis 1901 року. Праця стала революційним відривом від методу Велльгаузена та інших представників критики джерел. У той час як Велльгаузен цікавився лише розвиненими формами богословських документів, що оповідали історію Ізраїлю від періоду Давидового царства, Гункель стверджував, що чимала кількість біблійного матеріялу фактично ґрунтувалась на довгій …

Сучасні критичні методи читання Книги Буття

Поява тлумачення Книги Буття на основі критики джерела У період Ренесансу та Реформації залучення в прочитання текстів Старого Заповіту наукового знання єврейської та грецької мов призвело до критичних спостережень про різниці між старовинними манускриптами та між методами їх тлумачення єврейських екзегетів, порівняно з їхніми християнськими колегами. Спочатку це спричинило підвищення інтересу до буквального значення текстів …

Як Книгу Буття прочитує Церква

Буття й формування Нового Заповіту Усі документи Нового Заповіту засвідчують, що в апостольський період було переконання, що Ісус жив відповідно до Святого Письма та дотримувався його принципів, маючи на увазі тексти Старого Заповіту. Коли автори Нового Заповіту стверджують, що Ісус використовував Буття 2 для повчання, що розлучення та перелюбу бути не може (Бут. 2:24 цитата …

Природа тлумачення

Книгу Буття легко читати, проте нелегко зрозуміти. Папська Біблійна Комісія у своєму обширному документі Тлумачення Біблії в Церкві (листопад 1993 року) неодноразово наголошує на цьому. Розпочинає з того, що «таке вивчення ніколи не вичерпається; кожна епоха у свій спосіб повинна знову намагатися зрозуміти священні книги». А згодом додає: «Тлумачення біблійних текстів продовжує і досі викликати …

Основні літературні та богословські теми

Що люди шукають у Книзі Буття? Незважаючи на те, що Книга Буття оповідає про ранню історію світу та предків Ізраїлю, ніколи не складається враження, що найважливіша її мета – уточнення «фактів» чи інформування про них. Подане вище показує, що літературна мета зосереджується, передусім, на тому, що Бог замислив для людей, а у вужчому сенсі – …