Позначки «Біблійні коментарі на Старий Заповіт»

Час будівництва

1:1-14 (15а) – Час будівництва Зі вступу (в. 1) до першого Огієвого виступу, як і до решти в цій книзі, видно, що слово Ягве є подією, яка відбувається в належний час. Це – опосередковане слово; воно доходить до адресата за посередництвом пророка. Вступ згадує лише про намісника Зоровавеля та про первосвященика Ісуса, проте в. 12 …

Вступ

Книга пророка Огія, десята в збірці малих пророків, є короткою і майже монотематичною: пророк веде мову про нагальність для Юди та для Єрусалима якнайшвидшої відбудови Храму. Після появи декрету Кира, перського царя (538 р. перед Р. Хр.), частина юдейського населення, яку послав у вигнання Навуходоносор, могла повернутися до рідної землі. Коли Огій розпочинав свою пророцьку …

Заклик 2: Чекайте на Господа

3:8-9 – Заклик 2: Чекайте на Господа Заклик 1 (2:1-3) є межовим пунктом між частинами І і II. Заклик 2 виконує схожу функцію. Перерахувавши марні зусилля Бога з метою навернути Юду, текст переходить до «тому…», яке зазвичай анонсує покарання. Та цього разу такий фрагмент несподівано виявився загадковим поєднанням загибелі й спасення. Людей закликано «чекати» на …

Заклик 1: Шукайте Господа

2:1-3 – Заклик 1: Шукайте Господа Книга Софонія адресує нагальну вимогу (в. 1) до «народу без сорому» (тобто до народу, який не прагне Господа) «збиратися» (двічі). Перспективу універсалізму попереднього вірша (1:18) обмежено. Лишень один народ – уже не «всі живі» – має зібратись у певному визначеному місці – а не на «всій землі». Причина (в. …

Розділ 1

1:1 – Заголовок Заголовок, який складається з трьох елементів, нагадує заголовки Книги Осії та Книги Михея, а частково також – Книги Йоіла: 1) Посланням є «Слово Господнє». 2) Інформація про пророка містить його ім’я – Софонія, – воно є доволі звичним (пор. Єр. 29:29; 52:24; Зах. 6:10,14), а означає – «YHWH захищає, охороняє, стереже» або …

І. Загальний характер книги

Є люди, котрі не можуть спокійно дочитати книжку до кінця. Прочитавши початок, вони перестрибують на кінець, бажаючи побачити, як розгортатимуться події. Книга пророка Софонії надається для такого читання. Початкові слова: «Слово Господнє» (1:1), – і останні: «Промовляє Господь» (3:20), – є простою вставкою-обрамленням. Цілу книгу подано як Боже слово. Початок повідомляє про жахливе руйнування (1:2-4): …

Розділи 2-3

2:1-5 – Оповідь про видіння Займенники в першій особі однини вказують на Авакума як на суб’єкта, котрий очікує на Божу відповідь. Початком наступної частини є нове питання (в. 6). Аналогічно до першої частини першої глави тут протиставлено «праведного» та «нещирого» (в. 4), хоча цього разу перед праведним відкривається перспектива майбуття. Пророк знову звертається до Господа, …

Розділ 1

Неможливо вирішити всі проблеми, які впродовж історії назбирались у контексті екзегези Книги пророка Авакума. Ми не беремося розплутувати питання, які стосуються історії редакції. Критика пропонує багато гіпотез, але жодна з них не є певною. Незрозумілою залишається первинна історична основа, якої стосуються висловлювання Книги Авакума, бо ми не можемо з упевненістю ідентифікувати «праведника» та «безбожника» (1:4,13), …

Частина друга

Заключний псалом (гл. 3) З огляду на музичні анотації (павзи), а також на вступ і на ноту, вміщену на самому кінці, найлегшою для ідентифікації частиною Книги пророка Авакума є псалом (Ав. 3). Питання приналежности цього фрагмента до книги було предметом численних дискусій. У коментарі на Книгу пророка Авакума, знайденому в Кумрані (1QpHab), цієї глави немає. …

Частина перша (гл. 1-2)

Вступний діялог (1:2-2:5) Текст двох перших глав зазвичай розглядають як діялог між пророком і Господом. Складається цей діялог із двох висловлювань пророка (1:2-4; 1:12-17) і двох відповідей Ягве (1:5-11; 2:1-5). Побудова тексту створює напруження між проблемою, що її поставив Авакум, і змістом відповіди Бога. Пророк починає мову, ставлячи проблему справедливости (винних не покарано, невинних поневолено) …