Позначки «Біблійні коментарі на Новий Заповіт»

Еліністично-юдейське християнське Євангеліє

Уважно читаючи Євангеліє від Матвія, ми неодмінно звернемо увагу на його юдейське підґрунтя та походження. Автор тексту особливо наголошує на здійсненні пророцтв єврейських Писань; він звертається до проблем юдейського розуміння Закону, до фарисейських традицій та інтерпретацій книжників, а також звертає увагу на протиріччя, що виникали між юдейськими релігійними лідерами. Автор піддає сильній критиці неприйняття Ісуса …

Жанр(и) Євангелій

Щоб зрозуміти природу жанру Євангелій, потрібно звернути увагу на їхні літературні особливості. Отже, перед нами постає питання: до якого літературного жанру належать Євангелія? Відповідь на нього допоможе визначити, яку саме інформацію ми сподіваємося отримати, читаючи цей літературний твір. Наприклад, маючи впевненість у тому, що Євангеліє Нового Заповіту належить до біографічного чи історичного жанру, ми можемо, …

Чому лише чотири?

Відповідь на запитання, чому Церква, формуючи наш біблійний канон, визнає лише ці чотири Євангелія, полягає в тому, що саме вони є єдиними текстами, які прийшли до нас з «апостольських часів» і передають євангельську історію відповідно до того, що єпископ Серапіон та Церкви, які заперечували докетизм і маркіонізм, вважали «істинним вченням Спасителя». Ми можемо навіть стверджувати, …

Проблема з новими Євангеліями

Чинником, який мав важливе значення і призвів до формування канону Чотириєвангелія, була кількість нових Євангелій, що все зростала. Адепти цих нових Євангелій завжди могли стверджувати, що їхні Євангелія краще за інші задовольняли особливі інтереси певних християнських спільнот. Розглядаючи прецедент із Євангелієм від Петра, єпископ Серапіон називав цих християн докетами і звинувачував їх у тому, що …

Формування церковного канону

Для того щоб зрозуміти історію та важливість канону Чотириєвангелія, потрібно розглядати його створення в контексті історії формування новозавітного канону в цілому. Вдалий опис цього процесу містить праця The Formation of the New Testament Canon, An Ecumenical Approach, 1983. Це дослідження стверджує, що канон Чотириєвангелія було створено для задоволення нагальних потреб Церкви середини II ст. Канонічні …

Теорія двох джерел (закінчення)

Які переваги цієї теорії? Насамперед гіпотеза двох джерел має перевагу, пропонуючи просте рішення для цілого комплексу літературної інформації, отриманої при дослідженні синоптичних Євангелій. Узгодженості та відмінності у використанні матеріялу, його упорядкування та вживання лексичних засобів можна пояснити дуже просто. Спільний матеріял для текстів Матвія й Луки ґрунтується на текстах Марка та на тексті джерела «Q»; …

Теорія двох джерел

Як розв’язок синоптичної проблеми найчастіше пропонують гіпотезу двох документів, яку часом називають теорією двох джерел. Ця гіпотеза припускає, що Євангеліє від Марка є найпершим із усіх трьох синоптичних Євангелій і що Матвій та Лука незалежно один від одного використовували Євангеліє від Марка як основу для своїх Євангелій. Але оскільки тексти Матвія й Луки містять матеріял, …

Гіпотеза двох Євангелій

Назва гіпотези двох Євангелій ґрунтується на твердженні про те, що Євангеліє від Марка базоване на двох Євангеліях, написаних раніше, – від Матвія та від Луки. Насамперед ця гіпотеза стверджує, що найбільш юдейське Євангеліє, а саме Євангеліє від Матвія, було написане раніше за всі інші і закарбувало в письмовій формі Добру Новину, яку проповідували єрусалимські апостоли. …

Виникнення Євангелій

Які основні погляди сучасних учених щодо виникнення Євангелій? Щоб дослідити процес створення та авторство Євангелій, ми мусимо поставити фундаментальні історичні запитання, виходячи з твердого переконання, що чим більше ми дізнаємось про конкретні обставини їх написання, тим з більшою відповідальністю зможемо зрозуміти і розтлумачити Євангелія. Правильно й те, що геніальність та красномовство Євангелій очевидні і в …

Чому були написані Євангелія?

Як відомо, Ісус не залишив нам жодних письмових документів. Чотири Євангелія, що їх ми сьогодні маємо, – це твори пізніших християнських авторів, які доклали зусиль, щоб зафіксувати на письмі відомості про життя і вчення Ісуса, так щоб вони були зрозумілими й значущими для окреслених церковних спільнот І ст. Після смерти та воскресення Ісуса Христа деякі …