Позначки «Біблійні коментарі на Новий Заповіт»

Розділ 5

5:1-6 – Заключні попередження землевласникам, що нечесно збагатилися Використовуючи таке саме імперативне формулювання, як і в попередній перикопі, «А ну тепер», у наступному пророчому риторичному повчанні автор звертає нашу увагу на багатіїв, які нажили своє майно нечесним шляхом. У зв’язку з цим він знову торкається теми есхатологічних змін, яку почав розвивати в 1:9-11. Варто завжди …

Розділ 4:7-17

4:7-10 – Коригуюча формула – заклик до покаяння Детально описавши обставини, що спричинили особисту та соціяльну кризову ситуацію серед його читачів, запропонувавши свої настанови та проаналізувавши їхню ситуацію, Яків закликає їх до каяття. Стандартна формула його заклику пропонує повернутися до моменту, коли вони вперше навернулися до Бога і до катехизи перед хрещенням, яку вони забули …

Розділ 4:1-6

4:1-6 – Невірність у спільноті Цей вступний фрагмент описує жахливу ситуацію, яка існує в спільноті. Ми могли б легко і спокійно ставитись до такої людської деградації, яку тут змалював Яків, якби не дещо гіперболізоване та справедливе обурення автора. Культурне суспільство впродовж століть завжди переживало труднощі, уявляючи (визнаючи), що так звані християнські спільноти можуть деградувати до …

Розділ 3

3:1-12 – Вірність, що виховується через стриманість язика Ця перикопа знову звертається до теми, присвяченої правилам «етики особистої комунікації», якої автор уже торкався в 1:19-25 і далі надавав ще більшого значення в 1:26 (див. аналіз відповідних фрагментів). Автор переносить свою увагу на особливості мовлення відповідальної людини та неминучі небезпеки, якщо вона не стримує свого язика. …

Розділ 2:14-26

2:14-26 – Єдність віри й діл Мало хто піддає сумніву цілісність цієї групи віршів, що складають єдину перикопу. Ключ для оцінки цього факту криється в тому, як майстерно та унікально Яків вживає іменник «діла» (ergon), що з іншого боку широко асоціювалося в НЗ із «ділами Закону». Яків наводить чіткі докази, що, вживаючи слово «діла», він …

Розділ 2:1-13

2:1-13 – Християнська віра та дискримінуційні дії Вірші 1-13 репрезентують першу з двох об’ємних частин, які входять до гл. 2. Щоб досягти кращого розуміння, буде доречно поділити цей досить об’ємний фрагмент на дві частини: 2:1-7 Автор уже оголосив тему наприкінці попередньої перехідної перикопи. Далі Яків демонструє, як стандарти праведної поведінки застосовуються в особливих соціяльно-економічних обставинах …

Розділ 1:19-27

1:19-25 – Божа справедливість у слові і ділі Багато досліджень погоджуються із загальноприйнятою думкою про збалансованість гл. 1 Послання апостола Якова, яку запропонував Мартін Дібеліус. Він вважав, що вв. 19-27 утворюють цілісну перикопу, яка складається з серії висловлювань на кшталт «слухати, чинити». На його думку, трирівневий вираз мудрости у в. 19б (швидка послухати, забарна говорити, …

Розділ 1:9-18

1:9-11 – Удача – річ мінлива Яків вважає фундаментальним принципом віри таку тезу: людина «низького стану» (грецьке слово tapeinos, буквально має значення «віруюча людина, що живе в скромних умовах») може претендувати на найвищу біблійну спадщину в духовному вимірі. У цій секції автор торкається особливої теми удачі для бідних та багатих в історичному контексті єврейської побожности …

Розділ 1:1-8

Знання досить часто має свої власні приховані засновки, з якими не завжди збігається екзегеза. Наші аналітичні висновки показують наше місце в соціюмі та притаманні середньому класу упередження. Пастирі не повинні відкидати як безпідставне чи недоречне власне бачення цього тексту, вибудоване на досвіді спільноти та здоровому глузді. Критичний аналіз, здійснений вченими-богословами, не повинен відлякувати читача чи …

Історія вивчення Послання

Стародавні соціяльно-історичні обставини Яків використовує такі лексичні засоби, які ми можемо частково зустріти в інших текстах НЗ, наприклад: «Отець світил» (1:17), «всіяне слово» (1:21), «круг життя» (3:6). Дивна річ, що багато з цих рідкісних слів і фраз, ужитих у текстах НЗ, трапляються також і в християнській та нехристиянській літературі II ст. Однак указана проблема зникає, …