Категорії «Біблія»

Псалми 102-106

Псалом 102 Цей псалом належить до серії псалмів, знаної в християнській традиції як «покаянні псалми» (разом з Пс. 6; 32; 38; 51; 130; 143); через його інтригуючий заголовок («Молитва вбогого, коли він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою») Августин тлумачив його як молитву стражденного Христа. Цей псалом є ламентацією, яка переходить від особистого …

Псалми 96-101

Псалом 96 Цей псалом починає коротку серію псалмів про царювання YHWH (але див. також Пс. 47 і 93). Типова акламація «Царює Господь!» з’являється у вірші 10 і домінує в цьому псалмі-антології, наповненому посиланнями на інші псалми та на Девтеро- і Тріто-Ісаю (Іс. 40-66), які показують, що він точно є пізнім твором (IV ст. до Р. …

Псалми 90-95

Псалом 90 Четверта книга починається з повчального міркування, проте воно також містить елемент благання через швидкоплинність людського існування. Контраст між людським часом і Божою вічністю, між людською тлінністю й Божою довершеністю підкреслено за допомогою двох сюжетів псалма: повчальна елегія віршів 1-10 і благання у віршах 11-17. Твердження у вірші 4 підсумовує всю першу частину: «Бо …

Четверта книга Псалтиря: Псалми 90-106

Четверта книга Псалтиря не містить багато псалмів, але має значну поетичну та богословську вартість. Збірка, для якої характерне використання Божого імені YHWH, містить п’ять псалмів про Боже царювання (93; 96-99), що становлять найбагатшу збірку текстів у цьому літературному жанрі (див. Пс. 47). Еріх Ценґер вважає їх ключовими для цілої книги. Є також пара псалмів-«подячних гимнів» …

Псалми 84-89

Псалом 84 Друга низка псалмів синів Коревих починається тут (перша низка – це Пс. 42-49). Псалміст у цьому псалмі, як і мовець у Пс. 42, «прагне» перебувати в присутності «живого Бога» (пор. 42:2-3 з 84:5) й сподівається на сопричастя з Богом у святині, яку вважає «любим шатром» Господа сил (84:2). У 84:6-8 зображена сцена паломництва, …

Псалми 78-83

Псалом 78 Цей псалом починається як вказівка мудрости, схожа на ті, що їх знаходимо в Пр. 1-9. Мета учителя мудрости зазначена в 78:4-8: він має намір передати перекази, отримані від попереднього покоління, наступним поколінням, щоб ще ненароджені діти згодом могли уникнути тих помилок, які робили їхні предки. Передавання переказів відбуватиметься у формі «приповісток» або в …

Псалми 73-77

Псалом 73 Третя книга починається з другого з дванадцяти псалмів Асафа (першим був Пс. 50, решта десять – це Пс. 74-83). Псалміст порушує питання, яке звучить дуже по-сучасному: що робити, коли те, що тобі казали про Бога, не «синхронізується» з твоїм досвідом? Існує очевидна невідповідність між ідеалами віри ізраїльтян та реальністю життя. У переказах ідеться …

Псалми 68-72

Псалом 68 Цей псалом виглядає як композиція, що складається з дев’яти коротших пісень або фрагментів пісень, зосереджених навколо богослов’я Господнього царювання. Теоретично, цар на стародавньому Близькому Сході мав захищати, боронити й забезпечувати добробут кожного, над ким він владарював (див. коментар на Пс. 72). За аналогією очікувалося, що Бог, як цар, мав би діяти в схожий …

Псалми 60-67

Псалом 60 Заголовок, здається, посилається на випадок, про який повідомляється в 2 Сам. 8:13-14, за винятком того, що в 2 Сам. саме про Давида (а не Йоава) сказано, що він розгромив 18000 (а не 12000) едомітів у Соляній долині. Оскільки сам псалом відображає досвід поразки, а не перемоги (60:12), ми можемо уявити, що його рецитували …

Псалми 53-59

Псалом 53 Псалми 53:2-5 і 53:7 є майже ідентичними з Пс. 14:1-4 і 14:7. Проте мовець у Пс. 53 надає перевагу використанню – єврейського слова ‘elohim на позначення Бога, а не Божому імени YHWH. Останнє з’являється в Пс. 14:2,4,6 і 7, але ні разу не з’являється в Пс. 53. Перший рядок у 53:6 є таким …