Позначки «Біблійні коментарі на Новий Заповіт»

Розділ 1:18-25 – Народження Ісуса Месії

Матвій, вживаючи слово genesis у в. 18 так само, як і у в. 1, пов’язує оповідання про зачаття Ісуса з Його походженням як справжнього ізраїльтянина та сина Давида. Автор переказує історію народження Ісуса у зв’язку з оповіданням про Йосипа, що визначений як «син Давида» (в. 20) і через кого Ісус дійсно стає законним потомком Давида. …

Розділ 1:1-17 – Родовід Ісуса Христа, Месії

Слово генеза може вживатися у двох значеннях: «родовід» і «походження» (пор. Бут. 5:1; Мт. 1:18а). Уживання слів Ісус Христос як імені має пізніше походження (його ми знаходимо в усіх Євангеліях лише в Мт. 1:18; Мр. 1:1; Ів. 1:17; 17:3) і апологетичне звучання, щоб підкреслити, що Ісус здійснює всі надії на довгоочікуваного «Помазаника», чи «Месії». Порядок, …

Жанр і структура (закінчення)

Царство небесне Найвсеохопніший концепт у вченні Ісуса в Євангелії від Матвія – це концепт царства небесного (чи царства Божого). Вираз «царство небесне» (basileia ton оuranon, вживається 32 рази) ми знаходимо лише в Матвія в НЗ у типовій для юдеїв манері – для уникнення прямого називання імени Бога, хоч Матвій дійсно вживає вираз «царство Боже»/панування Бога …

Жанр і структура

З огляду на п’ять формул, якими закінчуються п’ять дискурсів («І ото, як Ісус закінчив ці слова…», пор. 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1), багато біблістів вважають, що це Євангеліє можна поділити на п’ять книг, за прикладом традиційного юдейського упорядкування, як-от П’ятикнижжя Мойсеєвого. Проте цей поділ видається нам певною мірою необґрунтованим, бо переривається фрагментом 4:23-9:35, що свідчить …

Дата і місце написання

Дата написання Біблісти XIX ст. у цілому були одностайні щодо дати написання цієї книги – приблизно 80-85 р. по Р. Хр. У творах св. Ігнатія ми знаходимо докази використання Євангелія від Матвія. Багато вчених не схильні датувати це Євангеліє раніше за 80-85 рр. через припущення, що їх висуває гіпотеза двох джерел. Виходячи з того, що …

Еліністично-юдейське християнське Євангеліє

Уважно читаючи Євангеліє від Матвія, ми неодмінно звернемо увагу на його юдейське підґрунтя та походження. Автор тексту особливо наголошує на здійсненні пророцтв єврейських Писань; він звертається до проблем юдейського розуміння Закону, до фарисейських традицій та інтерпретацій книжників, а також звертає увагу на протиріччя, що виникали між юдейськими релігійними лідерами. Автор піддає сильній критиці неприйняття Ісуса …

Жанр(и) Євангелій

Щоб зрозуміти природу жанру Євангелій, потрібно звернути увагу на їхні літературні особливості. Отже, перед нами постає питання: до якого літературного жанру належать Євангелія? Відповідь на нього допоможе визначити, яку саме інформацію ми сподіваємося отримати, читаючи цей літературний твір. Наприклад, маючи впевненість у тому, що Євангеліє Нового Заповіту належить до біографічного чи історичного жанру, ми можемо, …

Чому лише чотири?

Відповідь на запитання, чому Церква, формуючи наш біблійний канон, визнає лише ці чотири Євангелія, полягає в тому, що саме вони є єдиними текстами, які прийшли до нас з «апостольських часів» і передають євангельську історію відповідно до того, що єпископ Серапіон та Церкви, які заперечували докетизм і маркіонізм, вважали «істинним вченням Спасителя». Ми можемо навіть стверджувати, …

Проблема з новими Євангеліями

Чинником, який мав важливе значення і призвів до формування канону Чотириєвангелія, була кількість нових Євангелій, що все зростала. Адепти цих нових Євангелій завжди могли стверджувати, що їхні Євангелія краще за інші задовольняли особливі інтереси певних християнських спільнот. Розглядаючи прецедент із Євангелієм від Петра, єпископ Серапіон називав цих християн докетами і звинувачував їх у тому, що …

Формування церковного канону

Для того щоб зрозуміти історію та важливість канону Чотириєвангелія, потрібно розглядати його створення в контексті історії формування новозавітного канону в цілому. Вдалий опис цього процесу містить праця The Formation of the New Testament Canon, An Ecumenical Approach, 1983. Це дослідження стверджує, що канон Чотириєвангелія було створено для задоволення нагальних потреб Церкви середини II ст. Канонічні …